NPLB13006U Veterinær Zoologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Veterinary Zoology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin

Kursusindhold

Undervisningen i Veterinær Zoologi introducerer den basale anatomi hos hvirveldyrgrupperne fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr og gennemgår hvordan disse dyregrupper, ud fra samme grundlæggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellige levevis. Der lægges vægt på såvel vilde hvirveldyr som produktions- og hobbydyr. Den studerende præsenteres for det zoologiske systematiske system, grundlæggende morfologisk opbygning hos de enkelte hvirveldyrgrupper samt basal udviklingslære (sammenhængen mellem evolution og anatomi). Afslutningsvis vil anatomien af specifikke organsystemer sammenlignes på tværs af de forskellige hvirveldyrgrupper.

Målbeskrivelser

Når kurset afsluttes forventes den studerende at kunne:

Viden:

- forstå opbygningen af det zoologiske systematiske system, placering af produktions- og hobbydyr i dette system samt dyrenes overordnede slægtsskabsrelationer.

- kende de enkelte hvirveldyrgruppers morfologiske opbygning og karakteristika.

- kende de grundlæggende træk ved skelettet og udvalgte organsystemer hos forskellige hvirveldyrgrupper.

- navngive en række almindelige hvirveldyrarter, angive deres slægtsskabsrelationer samt beskrive deres karakteristika og levesteder.

 

Færdigheder:

- forklare hvordan hvirveldyr ud fra samme grundlæggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellig levevis.

- håndtere dissektionsinstrumenter og anvende disse ved dissektion af flere hvirveldyrgrupper.

- vurdere hvor et givent hvirveldyrdyr (f.eks. eksotisk kæledyr) hører til systematisk og dermed hvilken organopbygning man kan forvente at finde ved dissektion.

 

Kompetencer:

- anvende et basalt kendskab til hvirveldyrenes anatomi og dissektion i senere kurser på studiet rettet mod produktions- og hobbydyr.

- henføre en bestemt anatomisk opbygning af et organsystem til en bestemt hvirveldyrgruppe.

- kommunikere på fagsprog med henblik på at kunne diskutere zoologi.

Hickman et al.: Integrated Principles of Zoology. McGraw-Hill. Relevant udgave meddeles i Absalon.

E-bog udgave med relevante kapitler fra Kent GC & Carr RK (2002) Comparative Anatomy of  the vertebrates. McGraw-Hill. Anskaffelsesdetaljer tilængelige via Absalon.

Øvelsesvejledninger og danske kompendier tilgængelige elektronisk via Absalon.

Undervisningen omfatter forelæsninger og praktiske øvelser, hvor kendskab til hvirveldyrenes anatomiske opbygning og sammenlignende anatomi samt evolutionære slægtskab indlæres ved dissektioner og demonstration af præparater. Desuden anvendes eksamensrelevante teoretiske tests i Absalon undervejs.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 50,5
 • Forelæsninger
 • 18
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Teoretiske øvelser
 • 4
 • I alt
 • 82,5
Point
3 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Auditorie eksamen. Multple choice opgaver
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Den studerende forventes at have følgende viden, færdighed og kompetencer:

Viden:

- forstå opbygningen af det zoologiske systematiske system, placering af produktions- og hobbydyr i dette system samt dyrenes overordnede slægtsskabsrelationer.

- kende de enkelte hvirveldyrgruppers morfologiske opbygning og karakteristika.

- kende de grundlæggende træk ved skelettet og udvalgte organsystemer hos forskellige hvirveldyrgrupper.

- navngive en række almindelige hvirveldyrarter, angive deres slægtsskabsrelationer samt beskrive deres karakteristika og levesteder.

 

Færdigheder:

- forklare hvordan hvirveldyr ud fra samme grundlæggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellig levevis.

- håndtere dissektionsinstrumenter og anvende disse ved dissektion af flere hvirveldyrgrupper.

- vurdere hvor et givent hvirveldyrdyr (f.eks. eksotisk kæledyr) hører til systematisk og dermed hvilken organopbygning man kan forvente at finde ved dissektion.

 

Kompetencer:

- anvende et basalt kendskab til hvirveldyrenes anatomi og dissektion i senere kurser på studiet rettet mod produktions- og hobbydyr.

- henføre en bestemt anatomisk opbygning af et organsystem til en bestemt hvirveldyrgruppe.

- kommunikere på fagsprog med henblik på at kunne diskutere zoologi.