NMAB10007U  Lineær algebra i naturvidenskab (LinAlgNat)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Linear Algebra in Science (LinAlgNat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på Gauss-elimination, matrixregning, determinant, diagonalisering inklusive ortogonal diagonalisering af symmetriske matricer, vektorrum, lineære afbildninger, og matricer for lineære afbildninger. Der inddrages komplekse tal som kendt fra MatIntro og DiMS.

Målbeskrivelser

Viden:
Kende de begreber og emner, som er omtalt under kursusindholdet

Færdigheder:
Beherske fundamentale algoritmer i lineær algebra så som
- Matrixmanipulation inkl. inversion
- Gausselimination
- Determinantbestemmelse
- Bestemmelse af egenværdier og egenvektorer
- Gram-Schmidt ortonormalisering
såvel uden hjælpemidler som ved at benytte en relevant programpakke.
Benytte komplekse tal.

Kompetencer:
Fortolke resultaterne af sådanne algoritmer
Identificere og løse almene lineære problemer vha. matricer
Konstruere baser (også ortogonale) og bestemme dimension
Afgøre diagonaliserbarhed
Udføre og udnytte basisskift
Følge og gengive matematiske argumenter inden for kursets emneområde og
selv opstille beviser for simple sætninger

 

Forelæsninger samt enkelt- og/eller gruppeaktiviteter med vejledning i 7 uger: 210 min. forelæsning [for], 180 min. klasseundervisning [klasse], 90 min. computerøvelser [PCøv], 90 min. regn selv med konsulenter [regn selv] pr. uge fordelt som følger: Kort dag: 13.00-14.00 forlæsning, 14-15.30 regn selv, 15.30-17.00 klasse. Lang dag: 8.30-10.00 forlæsning, 10.00-14.15 90 min PCøv i perioden, 14.15-15.15 for, 15.30-17.00 klasse. Normalskemaet kan fraviges i visse uger fx pga. større projektforløb.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering
Afsluttende prøve med intern censor og karakter givet for en afsluttende 3 timers skriftlig eksamen, som vægtes 70 %, samt aflevering af 6 opgavesæt, hvoraf de 4 bedste tæller 30%. Det er ikke obligatorisk at aflevere opgaverne, men ikke afleverede sæt tæller 0 point.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

 

Skriftlige hjælpemiddler tilladt.
Elektroniske hjælpemidler som lommeregnere eller computere kun tilladt i de sidste 90 minutter.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Tre timers skriftlig prøve. Den studerende kan vælge at lade de valgfri, løbende aktiviteter lavet under kurset tælle med på samme måde som ved den ordinære evaluering. Hvis den studerende fravælger denne mulighed tæller den skriftlige prøve 100%. Den studerende skal inden reeksamen vælge om de løbende aktiviteter skal tælle med eller ej.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45,5
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 10,5
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 126
 • I alt
 • 206,0