NKEB14008U Bioorganisk kemi og lægemiddelkemi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Bioorganic Chemistry and Medicinal Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i biokemi
Kandidatuddannelsen i biologi-bioteknologi

Kursusindhold

- Biomolekylernes struktur, funktion og syntese. Dette område dækker avanceret kemisk syntese af kulhydrater, peptider (proteiner), nucleinsyrer (DNA/RNA) og lipider.

- Lægemidler. Eksempler på deres opdagelse, struktur og syntese.

- Naturproduktkemi og medicinske anvendelser.

- Fastfasesyntese og kombinatorisk kemi.

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at give en teoretisk indføring i den bioorganiske kemis hovedområder, med vægt på biopolymeres kemi (peptider, kulhydrater, oligonucleotider) samt en indføring i emner fra medicinalkemi

 

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

 

Viden

- Beskrive gængse kemiske reaktioner inden for bioorganisk kemi, herunder brug af beskyttelsesgrupper

- Beskrive fastfase syntese af peptider og oligonucleotider samt deres analyse

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- Beskrive kombinatorisk kemi

- Udvise overblik over gængse kemiske reaktioner i bioorganisk kemi

- Reflektere over anvendelsen af biopolymerer (peptider, kulhydrater og oligonucleotider) samt af medicinalkemi

 

 

Færdigheder

- Anvende reaktionsmekanismer til løsning af enkle bioorganisk-kemiske og medicinal-kemiske reaktioner

- Arbejde i laboratorium med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes i bioorganisk kemi og lægemiddelkemi

- formidle viden skriftligt om problemstillinger inden for den bioorganiske kemis delområder samt medicinalkemi

 

Kompetencer

- Samarbejde med medstuderede om gennemførsel og afrapportering af laboratorieforsøg

- Udføre simple bioorganiske-kemiske reaktioner gennem brug af enhedsprocesser

Paula Y. Bruice, Organic Chemistry

Graham L. Patrick, Introduction to Medicinal Chemistry

Artikler

Kompetencer svarende til:
LKEB10085 Organisk kemi og spektroskopi
LKEA10108 Almen Kemi for biovidenskab
LKEA10109 Organisk Kemi for biovidenskab
Derudover biokemi eller tilsvarende.
Forelæsninger, studenteraktiverende forelæsninger og eksaminatorier; Projektbaseret laboratorieøvelser.
kurset er obligatorisk for specialiseringen i medicinalkemi på bacheloruddannelsen i kemi
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 58
 • Forelæsninger
 • 48
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Minimum 75% gennemførte, afleverede og godkendte laboratorieøvelser (miniprojekter)

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

mundtlig reeksamen, 30 minutter forudsat godkendt deltagelse i laboratorieøvelser. Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår

Kriterier for bedømmelse

- Beskrive gængse kemiske reaktioner inden for bioorganisk kemi, herunder brug af beskyttelsesgrupper

- Beskrive fastfase syntese af peptider og oligonucleotider samt deres analyse

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- Beskrive kombinatorisk kemi

- Udvise overblik over gængse kemiske reaktioner i bioorganisk kemi

- Reflektere over anvendelsen af biopolymerer (peptider, kulhydrater og oligonucleotider) samt af medicinalkemi

- Anvende reaktionsmekanismer til løsning af enkle bioorganisk-kemiske og medicinal-kemiske reaktioner