NKEB14000U Overfladegeokemi (KemiM2)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Surface Geochemistry (KemiM2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold


Kursets formål er at give de studerende kvalitativ og kvantitiv forståelse af de væsentligste geokemiske processer, der oprererer i naturen. Da mange af disse foregår på mineraloverflader, vil kurset i særlig grad indføre de studerende i overfladestruktur og -reaktivitet. I kursusforløbet vil vægt lægges på:

Ioners opførsel i naturlige systemer, herunder dynamisk ligevægt, hydrering, koordinationskemi og geokemiske reaktioners kinetik.

Jordbundsmineraler, herunder deres struktur, sammensætning, og ligevægt med opløsning.

Carbon systemet, herunder CO2, karbonat ligevægt, alkalinitet og udfældning/opløsning.

Adsorption/desorption, herunder gennemgang af elektriske dobbeltlags teori.

Forvitring, krystalvækst og nukleering.

Jordbundsdannelse, grundvandssammensætning, forurenende substansers opførsel i naturen. 
 

Målbeskrivelser

Efter kurset skal den studerende kunne: 

Viden
- forstå de grundliggende processer, der kontrollerer naturlige overfladers sammensætning og struktur.
 
- benytte termodynamiske og kinetiske forståelsesrammer til at beskrive geokemiske systemer og forstå hvorledes de forståelsesrammer er blevet udviklet


Kompetancer
- være velbekendt med kvantitative koncepter, være i stand til at gøre de forsimplende antagelser, der er nødvendige under arbejdet med naturlige systemer og herved bestemme systemers sandsynlige udvikling; vurdere den usikkerhed, der introduceres af antagelserne.


Færdigheder 
- benytte nyudviklede viden og kompetencer til kritisk bedømmelse, problemløsning, tolkning af resultater og konstruktion af flere typer af geokemiske diagramer, både i hånden og med et geokemisk speciationsprogram såsom PHREEQC. 

Indholdet af MatIntroKem, AnvMatKem, KemiU1, KemiU2, KemiO, KemiBin, AnvSpek og FysKem1 forudsættes bekendt
Forelæsning, computermodelering (med PHREEQC), opgaveregning, skriftlig opgave.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4,5
 • Forelæsninger
 • 80
 • Holdundervisning
 • 102
 • Projektarbejde
 • 19,5
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer
Skriftlig prøve, 2,5 timer
Prøverne vil kræve beskrivelse og beregninger af geokemiske problemstillnger.

Midvejsprøven (2 timer) vil ikke kræve computerberegninger, hvorimod den afsluttende prøve (2,5 timer) vil have opgaver der kræver løsning med PHREEQC

Prøverne skal beståes samlet. De er vægtede 1/3 for den første prøve og 2/3 for den anden prøve.

Vægtning: 1/3 for midtvejseksamen, 2/3 for afsluttende eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere intern bedømmer
Reeksamen

4 timers skriftlig eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse