NKEB13006U Anvendt spektroskopi (AnvSpek)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Applied Spectroscopy (Anv Spek)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Kursusindhold

At give kemistuderende den nødvendige baggrund og erfaring i at anvende de mest almindelige spektroskopiske metoder til identifikation og karakterisering af uorganiske og organiske forbindelser

Kurset tager udover karakterisering ved masse- og NMR spektroskopi sit udgangspunkt i kemiske forbindelsers vekselvirkning med elektromagnetisk stråling. Ud over den teoretisk baggrund for de spektroskopiske metoder indføres den studerende i den praktiske gennemførelse af de spektroskopiske målinge samt anvendelse af det tilgængelige datamateriale.

Målbeskrivelser

Viden
-kendskab til den fysisk kemiske baggrund for de mest almindelige spektroskopiske teknikker (se kursusindhold), der anvendes til karakterisering af kemiske forbindelser

Færdigheder
- gennem anvendelsen af spekroskopiske data for en udvalgt  uorganisk eller organisk forbindelse identificere forbindelsens mulige kemiske identitet    
-anvende tilgængelige databaser og anden literatur som en hjælp til karakterisering af kemiske forbindelser

Kompetencer
- fortolke spektre af en given uorganisk eller organbisk forbindelse optaget ved de spektroskopiske metoder som indgår i kurset, ved anvendelse af anden tilgængelig information som databaser etc

Oplyses på Absalon

Kendskab til uorganisk og organisk kemi på et niveau svarende til indholdet af KemiU1, KemiU2 og Kemt iO forudsættes bekendt.
Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 140
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 15
 • Projektarbejde
 • 0
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Eksamen består af to elementer:
1) En 3-timers skriftlig prøve der udgør 70% af karakteren.
2) Aflevering af to rapporter om identifikation af henholdsvis en uorganisk og organisk forbindelse. Rapporterne udgør sammenlagt 30% af karakteren
Afleveres de to rapporter ikke betragtes kurset som ikke bestået.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alt på nær internetadgang

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

3-timers skrift prøve, udgør 70% af karakteren.
Ved færre end ti stud. vil den kunne erstattes af en mundt prøve. Ved ti eller færre tilmeldte vil reeksamen blive ændret til mundtlig prøve.
30 % af karakteren udgøres af to rapporter om identifikation af hhv en uorganisk og organisk forbindelse. Tidligere rapporter kan indgå. Nye rapporter skal være afleveret en uge inden reeksamen. Er øvelserne ikke udført eller rapporterne afleveret skal kurset følges på ny.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen