NKEB13005U Uorganisk kemi 2 (KemiU2)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Inorganic Chemistry 2 (KemiU2)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Bacheloruddannelsen i matematik
Kursusindhold

Kvalitativ analyse, uorganisk stofidentifikation, metallers kemi i vandig opløsning, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, støkiometri, uorganisk kemisk nomenklatur, syrer/base-, fældnings- og kompleksdannelsesligevægte, elektrokemi, iongitre, kuglepakninger, kompleksforbindelsers reaktivitet og spektroskopiske egenskaber, isomeri

Målbeskrivelser

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte metallers kemi i vandig opløsning
 • strukturen af udvalgte iongitre

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • opstille relevante udtryk for ligevægte herunder syre/base-, kompleksdannelses- og opløselighedsligevægte og på baggrund heraf beregne koncentrationen af de involverede species
 • beregne ligevægtskonstanter og standardelektrodepotentialer ud fra relevante standardelektrodepotentialer og ligevægtskonstanter
 • udføre simple kvalitative eksperimenter i semimikromålestok
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • beskrive vekselvirkningen mellem metalioner og ligander under anvendelse af begrebet hård/blød

 Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • sammenligne forskellige former for kuglepakninger
 • forudsige og diskutere koordinationsforbindelsers elektronstruktur på kvalitativt niveau i sammenhæng med forbindelsernes rumlige struktur og spektroskopiske egenskaber
 • diskutere isomeriforhold i koordinationsforbindelser

 

Lærebøger, øvelsesvejledninger og noter

Indholdet af kurset KemiU1 forudsættes bekendt
Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 106
 • Forelæsninger
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 64
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Krav til indstilling til eksamen
80% af laboratorieøvelserne skal være godkendt. Bemærk at laboratorieøvelser kun kan udføres i den blok, kurset bliver udbudt.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De eneste tilladte hjælpemidler er en lommeregner samt lærebogen "Selected Chapters From Chemistry, 4th. Ed., C. E. Housecroft and E. C. Constable, Pearson. De første 30 minutter af eksamen er dog helt uden hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
som den ordinære eksamen. Samme indstillingskrav. Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår
Godkendte laboratorieøvelser er gyldige i 2 år og kan genbruges ved sygdom eller reeksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser