NKEB10007U Organisk kemisk syntese (OrgSyn)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Organic Chemical Synthesis (OrgSyn)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i kemi
Kursusindhold

 

Planlægning og selvstændig udførelse af organisk syntetisk arbejde ud fra forskrifter fra faglitteraturen. Undersøgelse af reaktionsforløb ved ikke-trivielle omdannelser ved anvendelse af kemiske og spektroskopiske metoder. Kurset omfatter syntese, isolering og identifikation af nye/ukendte forbindelser og elektronisk baseret informationssøgning.

 

Målbeskrivelser

Den studerendes kompetencer efter endt kursus omfatter evnen til at forstå og fortolke synteseforskrifter fra faglitteraturen. Den studerende vil kunne udarbejde og benytte simple analogforskrifter selvstændigt, og beskrive og tolke reaktionsforløb og reaktionsmekanismer ud fra egne eksperimenter og iagttagelser.

Den studerendes færdigheder inkluderer grundtrækkene af selvstændigt syntesearbejde under iagttagelse af såvel aktiv som passiv laboratoriesikkerhed. Den studernede vil ligeledes vil kunne gøre grundlæggende brug af fx Scifinder, Reaxys og Web of Science til elektronisk informationssøgning.

Efter endt kursus gælder den studerendes viden den konkrete gennemførelse af almindelige organisk-kemiske reaktionsforløb, såvel som sikker håndtering af synteseudrustning og kemikalier.

Intet obligatorisk

Kurserne KemiU1 og KemiO (eller KemiOnat) skal være bestået
Indholdet af KemiU1, KemiU2, KemiO, KemiBin, AnvSpek, FysKem1 og FysKem2 forudsættes bekendt
Forelæsninger og laboratorieundervisning
Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden første laboratorieøvelsesgang kontakte den kursusansvarlige med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler. Kurset kan i reglen anpasses til hvilken som helst skemagruppe efter aftale med den kursusansvarlige ved 1. undervisningsgang.
Dette kursus (7,5 ECTS) er et selvstændingt kursus, men kan også være en delmængde af kurset VidOrgSyn (15 ECTS). Supplering, og dermed beståelse af VidOrgSyn, kan aftales med underviserne, men kan tidligst finde sted i det efterfølgende kalenderår.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 88
  • Forelæsninger
  • 6
  • Praktiske øvelser
  • 112
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Evaluering på basis af målbeskrivelsen af den løbende indsats, og af individuelle rapporter over synteser og opgaver, med karakter baseret på den samlede indsats.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Hvis kurset ikke bestås, skal det tages om året efter.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse