NKEB10004U Videregående uorganisk kemisk syntese (VidUorgSyn)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Advanced inorganic chemical synthesis (VidUorgSyn)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i kemi
Kursusindhold

Selvstændig planlægning og udførelse af uorganisk syntesearbejde ud fra forskrifter i faglitteraturen. Vurdering af sikkerhedsmæssige og miljømæssige aspekter ved arbejdet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har den studerende viden om og kendskab til simple og avancerede enhedsoperationer og synteseteknikker, og hvorledes disse anvendes i forbindelse med syntesearbejde.

Efter endt kursus har den studerende færdigheder i at betjene laboratorieudstyr, at arbejde sikkert i et laboratorium, samt at anvende relevant elektronisk baseret informationssøgning.

Efter endt kursus har den studerende kompetencer til:
- at læse og fortolke præparative synteseforskrifter fra dansk og fremmedsproget faglitteratur
- selvstændigt at udarbejde risikoanalyser forbundet ved syntesearbejdet
- selvstændigt at modificere en forskrift og fremgangsmåde under hensyntagen til de aktuelle rammer, tilgængelige udgangsstoffer og det tilgængelige udstyr
- selvstændigt at vurdere hvilke termodynamiske samt fysisk-kemiske data der er relevante for syntesearbejdet.

KemiU1, KemiU2 og KemiO skal være bestået
Indholdet af KemiU1, KemiU2, KemiO, KemiBin og AnvSpek forudsættes bekendt
Laboratoriearbejde. I forbindelse med synteseopgaverne afleveres uddybende rapporter. I sidste halvdel af blokken anvendes tiden til en større sammenhængende synteseopgave. Alle rapporter indeholder relevante observationer samt en uddybende diskussion af relevansen af alle operationer, kemisk og fysisk natur af udgangsstoffer, produkter og biprodukter.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 136
  • Praktiske øvelser
  • 276
  • I alt
  • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Bedømmelsen baseres på otte opnåede eksperimentelle resultater (stoffer) samt tilhørende afleverede rapporter. Envidere skal en (1) uddybene rapport alfleveres. Alle ni rapporter samt ekperimentelle resultater (stoffer) vægtes lige.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen
Hvis alle ekperimenter er udført, men en eller flere rapporter er afleveret for sent, er reeksamen en aflevering af manglene rapporter og stoffer.

Hvis nogen af eksperimenterne ikke er udført skal disse udføres næste gang kurset er udbudt, og de manglene rapporter of stoffer skal indleveres
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen