NKEA04034U Kemisk binding (KemiBin)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Chemical Bonding (KemiBin)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik
Kursusindhold

Molekylære vekselvirkninger, kemisk binding (ionisk, covalent, metallisk, hydrogenbinding), den molekylære basis for kemisk reaktivitet, vekselvirkningen mellem molekyler og lys (halvledere, fotosyntese), atom- og molekylorbitaler, molekylmekanik og -dynamik (rotation og vibration), introduktion af software til molekylmekaniske beregninger.

Målbeskrivelser

  Udbytte af kurset:

Forståelse af de fundamentale begreber indenfor den fysiske kemi på atomart niveau med henblik på at diskutere kemiske reaktioner, molekylers elektronstruktur, dynamik af molekyler, vekselvirkning mellem molekyler og elektromagnetiske felter. 

Viden:
Hvordan man kan undersøge egenskaber af atomer og molekyler udfra de fundamentale begreber og ligninger fra fysik

Hvordan man kan beskrive den elektroniske struktur af  atomer og molekyler.

Hvorledes man kan diskutere og forstå molekylære spektra udfra kvantemekanik

Færdigheder:
Udføre udledninger og beregninger af kemiske problemstillinger udfra de fundamentale fysiske ligninger.

Kompetencer: 
Benytte teoretiske argumenter for at diskutere og forudsige egenskaber og reaktioner af atomer og molekyler

 

Undervisningsmaterialet er angivet på kursets hjemmeside

Indholdet af MatIntro, KemiU1 og KemiU2 forudsættes bekendt
To gange tre forelæsninger ugenligt. Regneøvelser og computerøvelser under vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 125,5
 • Forelæsninger
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
---
Krav til indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for at deltage i eksamen, at mindst 5 ud af 7 afleveringsopgaver er godkendt og gyldige senest en uge før eksamensperiodens start.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egne noter

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Reeksamen er som ordinær eksamen. Indstillingskrav til reeksamen: Mindst 5 af de 7 skriftlige afleveringsopgaver skal godkendes senest en uge inden reeksamen.
Kriterier for bedømmelse
 • at forstå de fysiske kræfter, som virker i molekyler og i forbindelse med deres kemiske reaktioner
 • at kunne anvende begreberne i konkrete kemiske sammenhænge
 • at kunne beskrive kemiske bindinger og kemisk struktur
 • at demonstrere forståelse af molekylære vekselvirkninger på kemiske reaktionernes hastighed, herunder solventeffekter og molekylær genkendelse
 • at udvise kendskab til molekylers dynamik, herunder vibration og rotation
 • at forstå elektroners og fotoners rolle i kemiske reaktioner
 • at kunne anvende software til molekylmekaniske beregninger