NIGB15034U  Grundlæggende geokemi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Basic geochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset omhandler høj-temperatur geokemi og indeholder en udførlig introduktion til uorganisk geokemi i vandige opløsninger, og dækker en vid bredde af geologiske tidsskaler og miljøer. Specifikke emner er principper og anvendelse af høj-temperatur geokemi, herunder stabile og radiogene isotoper, til forklaring af mekanismerne – før og nu – for samspillet mellem Jordens større geokemiske systemer som Jordens kappe, skorpe og kerne. Berørt bliver også implikationerne for udviklingen af havvand, og anvendelsen af geologisk relevante henfaldssystemer til geokronologiske formål.

Emner indenfor akvatisk geokemi omfatter lov om masse aktion og dens anvendelse til beregning af speciering og mineral mætning, formulering af kemiske ligevægte for processer i den terrestriske hydrologiske cyklus, såsom opløsning og udfældelse af mineraler, ion ligevægte, overflade adsorptin og redox processer, samt anvendelsen af stabile og radiogene isotoper, og hoved og spor elementer som indikatorer for grundvands strømning og mineral-vand ligevægte langs strømningsveje.

Målbeskrivelser

Viden:

Spor element og isotop geokemi, dannelsen af Jorden og solsystemet, moderne geokemiske spor systemer, radiogene indikatorer i geokemi.

 

Færdigheder:

• Anvendelsen af grundlæggende geokemiske relationer og moderne spor systemer på vigtige mekanismer for den dybe Jord og for Jordens overflade.

• Anvendelsen af spor elementer og deres isotoper som mulige indikatorer for geologiske processer, samt som radiogene indikatorer i forbindelse med geokronologiske formål og datering af grundvand.

• Anvendelsen af moderne geokemiske metoder til geokemiske undersøgelser af Jordens geokemiske systemer (dannelsen af kernen, differentiering af kappen, skorpens dannelse, ændringer af hydrosfæren og atmosfæren af betydning for palæoklimatiske ændringer).

 

Kompetencer:

• Kendskab til anvendelsen af spor og isotop geokemi på processer knyttet til dannelsen af Jorden og solsystemet, dannelsen Jordens kerne og differentieringen af Jordens kappe, Jordens skorpe, samt ændringer i atmosfæren og hydrosfæren.

• Anvendelsen af spor elementer og isotoper som mulige geokemiske indikatorer for geologiske processer og geokronologiske formål.

• Gøre rede for moderne metoder og deres anvendelse i geokemisk forskning på Jordens geokemiske systemer.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Kurser svarende til de obligatoriske kurser på 1. studieår på Geologi-geoscience uddannelsen.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Karaktergivningen er baseret på to 2-timer skriftlige opgaver, der tæller ligeligt. Opgaverne indgår således i undervisningsforløbet og afholdes af instituttet.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Reeksamen

En 4-timers skriftlig stedprøve arrangeret af SCIENCE Uddannelse.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 150
  • I alt
  • 206