NIGB15029U Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Plants and Technology in Landscape Architecture 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 planlægger og projekterer et landskabsarkitektprojekt fra koncept til hovedprojekt med funktionelle, biologiske og teknologiske aspekter. De kunstneriske og æstetiske aspekter indgår for at bevare faglig fokus, helhed og motivation.

Emnerne fra Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1, samt andre emner af relevans for årets projektområde indgår.

Forelæsninger, gæsteforelæsninger og studier baserer sig på at få planlægnings- og projekteringsmetoder til at fungere i projektforløbet.

Individuelle studier om: materialevalg,konstruktioner, terræn, plantevækst,
afvanding af befæstelser og kotering træner evnen til at indhente viden og bruge den i skitserng og projektering med udgangspunkt i et koncept for årets projektområde.

Landskabsarkitektens arbejdsmetode - skitsering og projektering - kombineres med et teoretisk og metodologisk fundament.

Hovedprojektet projekteres i Auto-CAD efter "bips" branchestandarder.

Målbeskrivelser

Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 bygger bro mellem planlægningsprocessen og viden om planter og teknologi. De studerende får  et bredere og dybere kendskab til planlægningsprocessen og en klarere forståelse af behovet for viden og færdigheder inden for planter og teknologi.  Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 behandler emner inden for de landskabsarkitektoniske elementer. Senere i andre kurser på kandidatuddannelsen har man mulighed for dykke længere ned i planter og teknologi, i andre beslægtede emner eller dele af den landskabsarkitektoniske planlægnings- og projekteringsproces.
Den studerende udvikler viden og færdigheder inden for landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder. Landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder, som skitsering, planlægning og projektering, detaljering udvikler og nuancerer viden og færdigheder i planter og teknologi.

Viden
Efter kurset forventes den studerende at
- Have kendskab til basisviden om materialer, elementer og konstruktioner i landskabsarkitekturen som befæstelser, terræntrapper, terrænmure, terræninventar, beplantning og græs.
- Være i stand til at indhente, vurdere og anvende viden om planter og teknologi inden for forskellige faser af planlægning og projektering på basis af anbefalede metoder og metoder fra tidligere studieaktiviteter.

Færdigheder
- Have forståelse af landskabsarkitekturen som både kunstnerisk og funktionel disciplin med særlig indsigt i planter og teknologi.

- Kunne udarbejde planer for h.h.v. terrænregulering, afvanding, belægning og beplantning, samt vurdere og bedømme disse.

Kompetencer
- Overføre teori og metoder fra skitsering, indhentning af viden og projektering til andre emner eller andre dele af et landskabsarkitektprojekt.
- Vurdere og bedømme behovet for viden og muligheden for at bearbejde den i et landskabsarkitektprojekt.
- Reflektere over hvordan planter og teknologi kan bidrage til landskabsarkitekturen.

 

Brander Poul Erik: Træer og buske i by og land, Forlaget Grønt Miljø 2010 

Holgersen og Dam: Befæstelser, Forlaget Grønt Miljø 2002

Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde, 2010. Danske Anlægsgartnere. Forlaget Grønt Miljø.

Olsen Ib Asger: Planter i miljøet Forlaget Grønt Miljø 1999

 

Planter og teknologi 2 kræver deltagelse i Planter og teknologi 1
Et større landskabsarkitektprojekt, der løses i grupper starter i slutningen af blok 1 og fortsætter i blok 2. Hver studerende studerer individuelt udvalgte emner med udgangspunkt i gruppens projekt, som en del af forløbet. Studier indgår i gruppens projektavis og gruppens projekt afleveres som hovedprojekt. Der indgår desuden CAD-instruktion relevant for hovedprojekt.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 205
 • Vejledning
 • 137
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 min
Vægtning: Landskabsarkitektur og faglig standard i gruppens hovedprojekt 40%, Individuel metodisk, struktureret og velorienteret gennemgang af valgt emne i hovedprojekt 40%, individuel fremlæggelse af selvvalgt emne fra gruppens projektavis 20%.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse