NIGB15028U Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Plants and Technology in Landscape Architecture 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Planter og teknologi fokuserer på funktionelle, biologiske og teknologiske aspekter inden for landskabsarkitektur, samtidig med at de kunstneriske og æstetiske aspekter indgår for at bevare faglig fokus på viden om planter og teknologi i den landskabsarkitektoniske proces samt at skabe helhed og motivation.

Emnerne er: Terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs

I kurset behandles basal viden om materialer som indgår i landskabsarkitektprojekter grundigt. Studier af konstruktioner og teknologi i forbindelse med kursets 5 emner indgår i en vekselvirkning med løsning af landskabsarkitektoniske problemer.

Forelæsninger, gæsteforelæsninger og studier baserer sig på et udvalg af litteratur, normer og standarder. I kombination med ekskursioner og små skitseringsøvelser samles de 5 ovennævnte emner i en port-folio.

Problembaserede studier om: Terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs bruges til at introducere relevant litteratur, samt til at træne evnen til at indhente viden og omsætte den i skitserng og projektering

Som et led i forståelsen af planter og teknologi i landskabsarkitektur indgår et praktisk kursus på RTS / Vilvorde i Roskilde i 8 arbejdsdage. Sikkerhedsfodtøj påkrævet.

Det praksisnære og konkrete i landskabsarkitektens arbejdsmetode - skitsering og projektering - kombineres med et teoretisk og metodologisk fundament

Kursusopgaver i Planter og teknologi 1 leder frem til et større landskabsprojekt, der planlægges og projekteres fra program til hovedprojekt i Planter og teknologi 2. Kursusopgaver anvender Auto-CAD.

Målbeskrivelser

Planter og teknologi i landskabsarkitektur er et planlægningsfag med særlig fokus på planter og teknologi. Kurset bygger bro mellem planlægningsprocessen samt planter og teknologi, så man får et dybere kendskab til planlægningsprocessen og en klarere forståelse af behovet for viden og færdigheder. Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1 behandler basale emner inden for de landskabsarkitektoniske elementer, senere i Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 og andre kurser har man mulighed for dykke længere ned i faglige emner og den landskabsarkitektoniske metode.
Den studerende udvikler viden og færdigheder inden for landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder gennem udarbejdelse af kursusopgaver. Viden om planter, vegetationstyper, materialer, samt tekniske, konstruktive og biologiske forhold indgår i landskabsarkitektens planlægning og projektering. Landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder, som skitsering, planlægning og projektering, detaljering udvikler og nuancerer viden og færdigheder i planter og teknologi.

Viden
Efter kurset forventes den studerende at
- Have kendskab til basisviden om terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs.
- Være i stand til at indhente, vurdere og anvende viden om planter og teknologi på basis af anbefalede metoder og metoder fra tidligere studieaktiviteter på bachelorstudiet.

Færdigheder
- Have forståelse af landskabsarkitekturen som både kunstnerisk og funktionel disciplin med særlig indsigt i planter og teknologi.

- Kunne udarbejde planer for h.h.v. terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs, samt vurdere og bedømme disse.

Kompetencer
- Overføre teori og metoder fra skitsering, indhentning af viden til andre emner eller andre dele af et landskabsarkitektprojekt.
- Vurdere og bedømme behovet for viden og muligheden for at bearbejde den i et landskabsarkitektprojekt.
- Reflektere over hvordan planter og teknologi kan bidrage til landskabsarkitekturen.

 

Brander Poul Erik: Træer og buske i by og land, Forlaget Grønt Miljø 2010 

Holgersen og Dam: Befæstelser, Forlaget Grønt Miljø 2002

Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde, 2010. Danske Anlægsgartnere. Forlaget Grønt Miljø.

Olsen Ib Asger: Planter i miljøet Forlaget Grønt Miljø 1999

 

Kompentencer svarende til dem som Håndværk og æstetik i landskabsarkitektur, Visuel kommunikation og design metoder, samt beplantningsdesign giver.
Kurset er delt op i mindre forløb, rytmen i forløbet følger de 5 emner samt modelkoncept for projekt. Blok 1 indholder forelæsninger, gæsteforelæsninger, ekskursioner, problembaserede studier, skitsering, fremlæggelse og kritik af kursusopgaver. Kursusopgaver indgår i portfolio. Der indgår desuden CAD-instruktion.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • Ekskursioner
 • 50
 • Forelæsninger
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 181
 • Vejledning
 • 81
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolioeksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlige opgaver.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.