NIGB15019U Plan og design 2

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Plan and Design 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset uddyber grundlæggende viden, begreber og metoder indenfor landskabsarkitektur og bydesign. Det sker via projektarbejde og støttes af forelæsninger, tekst læsning, øvelser og ekskursioner.

Der antages at æstetisk bevidsthed og designmetoder er bærende for landskabsarkitektur og bydesign. De begreber uddybes på kurset og sættes i relation til andre videnskabelige traditioner.Skitsering

Skitseopgaver spiller en store rolle på kurset og kompleksitet af projekter varierer med bl.a. krav til inddragelsen af viden Naturgrundlagsfagene fra.

Opgaver bliver primært konkrete og virkelighedsnære planlægnings- og designprojekter med enkle forudsætninger, af kortere og længere forløb.

Præsentations teknik

Tegning, fotografi og præsentation øves ved brug af primært analog metoder dog udvides arbejde med digitale redskaber til tegning, planche opsætning og tegning.

De stillede opgaver har forskellig lokalitet og emne. En opgave består i at registrere og analysere sted og behov, og på dette grundlag udvikle en syntese dvs. et forslag. Projektarbejdet støttes af ekskursioner og ad hoc forelæsninger. Forslaget præsenteres grafisk, skriftligt og mundtligt

Studerende arbejder reflekterende med egne designmetoder og især formidling af projekter.


 

Målbeskrivelser

Kurset er placeret i første studieår og fungerer i forlængelsen af Plan og Design 1. Her bygges der videre på forståelse for  landskabsarkitektens og byplanlæggerens arbejdsområder m.h.t. udformning, etablering og forvaltning af byer, urbane landskaber og byrum.

Kurset skal øge bevidstheden om studiets hensigt, motivere til bacheloruddannelsens øvrige fag og understøtte den studerendes tillid til studievalget.
Målet er at give indsigt i landskabsarkitektur og by med fokus på problemstillinger, som disse fagdiscipliner arbejder med.
 

Viden om landskabsarkitektur og bydesign samt fortrolighed med basale fag begreber og en begyndende øvelse i brug af design og formidlings metoder.

Kompetencer inden for iagttagelse af landskab, udvikling og visning af æstetik bevidsthed, anvendelse af skitseringsteknikker, kreativ udfoldelse sigtet imod problemløsning og bearbejdening og formidling af egne iagttagelser.

Studerende udvikler kompetencer til at arbejde effektivt både selvstændigt og i gruppe.

Færdigheder inden for en begyndende brug af skrivning, håndtegning, modelfremstilling samt fotografering og billedbehandling til bruge i for hold til problemformulering, registrering, analyse og skitsering.

 

LNAA10092U Naturgrundlaget 2 - vegetation og økologi eller tilsvarende. Det anbefales at være tilmeldt begge kurser samtidig.
Øvelser, forelæsninger, besigtigelser, og øvelser - tegnebordsvejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 207
 • Øvelser
 • 95
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Studerende skal aflevere en samlet portofolio af opgaver og projekter plus en kort rapport.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

genaflevering af Portofolio

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse