NIGB15018U Plan og design 1

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Plan and Design 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset giver studerende en introduktion til grundlæggende viden, begreber og metoder indenfor landskabsarkitektur og bydesign. Det sker via forelæsninger, tekst læsning, øvelser og ekskursioner.

Tegning, fotografi og præsentation
Der instrueres og trænes i analytisk håndtegning, fototeknik og brug af fysiske modeller til brug til skitsering og præsentation. Fokus er på analog metoder og simpel arbejde med grafik.

Skitseopgaver
Studerende arbejder med skitseopgaver, der er primært konkrete og virkelighedsnære planlægnings- og designprojekter med enkle forudsætninger, af korte og længere forløb. Mulige emner for skitseopgaverne kan være parker, haver, bebyggelsesplaner og byomdannelse.

De stillede opgaver har forskellig lokalitet og emne. En opgave består i at registrere og analysere sted og behov, og på dette grundlag udvikle en syntese dvs. et forslag. Projektarbejdet støttes af ekskursioner og forelæsninger. Forslag præsenteres grafisk, skriftligt og mundtligt.

Studieteknikker til registrering, analyse, skitsering og formidling introduceres med vægt på gruppearbejde og tegnebordsvejledning.

Målbeskrivelser

På kurset arbejdes der med:

Viden om landskabsarkitketers og planlæggers arbejdsfelt samt fortrolighed med basale fagbegreber. Endvidere viden om fagets udvikling med fokus på Modernismens gennembrud.

Kompetencer inden for iagttagelse og forståelse af landskab, anvendelse af skitseringsteknikker, kreativ udfoldelse sigtet imod problemløsning og bearbejdelse og formidling af egne iagttagelser med en samtidig udvikling af æstetisk bevidsthed.

Færdigheder inden for en begyndende brug af tekst, håndtegning, modeller samt foto og billedbehandling i udvikling og formidling af projekter.

NIGB13001U Naturgrundlaget 1 - Planter og Landskab eller tilsvarende. Det anbefales at være tilmeldt begge kurser samtidig.
Projektarbejde, forelæsninger, ekskursioner, øvelser - tegnebordsvejledning og fremlæggelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 15
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 150
 • Øvelser
 • 157
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Eksamenspørgsmål trækkes og besvares i relation til øvelses- og projektarbejdet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse