NIGB15009U Geologisk feltkursus

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Geological Field Course

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Feltkursus i geologisk kortlægningsteknik. Kurset består af 12 feltdage med bearbejdning af data om aftenen.

Bemærkninger:
Der udbydes tre forskellige destinationer med hver deres geologiske fokus.

Feltkursus A:
Kortlægning af foldede og forkastede nedre Palæozoiske sedimenter omkring Slemmestad ved Oslofjorden, Norge. Kurset forventes afholdt i ugerne 33 og 34.

Feltkursus B:
Kortlægning af magmatiske og metamorfe (foldede) bjergarter ved Vrådal i Telemark, Norge. Kurset forventes afholdt i ugerne 32 og 33.

Feltkursus C:
Kortlægning af Holocæne sedimentære facies og morfologiske enheder nær Skagen, Danmark. Kurset forventes afholdt i ugerne 33 og 34.

 

Målbeskrivelser

Viden:

 • Geologisk kortlægningsteknik
 • Udarbejdelse af geologisk kort og rapport over det kortlagte område

 

Færdigheder:

 • Udføre selvstændig geologisk kortlægning
 • Identificere og beskrive geologiske enheder i felten
 • Identificere og beskrive geologiske strukturer (sedimentære strukturer/folder og forkastninger)

 

Kompetencer:

 • områdets geologisk ramme (litteraturbaggrund)
 • et geologisk grundkort med blotninger/observationer indtegnet på topografisk kort i stor målestok
 • et tolket geologisk kort i mindre målestok
 • relevante geologiske profiler
 • en beskrivelse af kortlagte geologiske enheder
 • en analyse af områdets geologiske opbygning og udvikling.
For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år samt kurset ''Strukturgeologi''.
Geologisk feltarbejde under vejledning.
Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra kursusstedet. Feltkurset koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc. kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 144
 • Projektarbejde
 • 62
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres en uge efter afslutningen af feltkurset. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt deltagelse på feltkursus. Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejde, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.