NIGB15008U Geodesign

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Geodesign

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

På baggrund af et skitseringsforløb hvor relevante software inddrages, fokuseres indsatsen på  problemløsninger ved hjælp af bl.a. software GIS (Geografiske Information Systemer), CAD (Computer Aided Design) og LIM (Landscape Information Management).

Programmerne bruges som støtte til problemhåndtering i sammenhænge hvor landskabets kultur og natur behandles med udgangspunkt i æstetisk bevidsthed. Den digitale proces vil derfor fremstå som støtte for den tværfaglige anvendelse af både data og fortolkninger af disse.

En grundig introduktion til software holdes med fokus på brugergrænseflade, basale kommandoer til databehandling, datakvalitet, tegningsproduktion, arbejdstegninger (dimensioner, linjetyper og staffage), detalje tegninger, opsætning og plot, kartografi, arbejdsmetode i byggesektoren, import og oprensning af eksterne filer, rumlige forespørgsler of analyser, udveksling af data (raster og vektor) og 3D (konstruktion og skyggeberegning).

I løbet af kurset præsenterer studerende foreslåede strategier og løsninger med udgangspunkt i analyse af problemstillinger, data- og metodevalg.

 

 

Målbeskrivelser

Målet med kurset er at udbygge de planlægnings- og design kompetencer studerende har opnået på 1. studie år med digitale data, metoder og teknikker.

Studerende introduceres til metoder og redskaber til problemorienteret og projektbaseret arbejde hvor tværfaglighed og æstetisk bevidsthed er bærende.

Studerende opbygger både konkret, operationel viden samt en kritisk tilgang til forskellige metodiske tilgange og kompetencer i anvendelse af software.

Studerende øver sig i gennemførelse af planlægnings- og designforløb fra indledende skitsering til udvikling af projektnært tegningsmateriale, 3D modeller og konsekvensberegninger og scenarier i forbindelse med fremstillede forslag.

Formålet med kurset er derfor at den studerende tilegner sig følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden: Den studerende skal…:

- forstå og kritisk at vurdere informationsteknologiens mulige rolle i planlægning og design

- forstå grundlæggende grafiske og kommunikative principper for præsentation af analogt og digitalt projektmateriale

Færdigheder: Den studerende skal kunne…:

-gennemføre plan- og designforløb ved bruge af forskellige software

-udvikle og udveksle kort og plantegninger i et computerfælleskab (for eksempel med udgangspunkt i den måde det foregår på en tegnestue)

-udarbejde modeller hvorfra kort, oversigtsplaner og detalje tegninger kan genereres til tryk via relevante software

-præsentere digitalt materialeproduceret vha. forskellige software

-importere, vurdere og tilpasse kort- og tegningsmateriale fra forskellige kilder

-vurdere hvilke metoder og data er bedst egnet til at løse en given opgave

-kommunikere med eksterne parter om udveksling af digital information

Den studerende skal have opbygget kompetencer indenfor:

- nye software – specielt indenfor GIS, CAD og LIM

- præsentation af grafisk materiale– både digtalt og på print - og herunder at udvise æstetisk bevidsthed

Plan og design 1 og/eller plan og design 2 eller tilsvarende designundervisning
Projektarbejde med vejledning understøttes af kort øvelser med vejldning. Forelæsninger og ekskursioner understøtter projektarbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forelæsninger
 • 25
 • Projektarbejde
 • 232
 • Øvelser
 • 135
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Elektroniske portofolio bestående af samtlige opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlige opgaver (portfolioen).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse