NIGB14051U Planlægning af by og land: Aktører og processer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Planning of Cities and Countryside: Actors and Processes

Uddannelse
bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de nyeste teorier indenfor fysisk og strategisk planlægning med henblik på analyse og diskussion af konkrete planlægningsrelaterede problemstillinger. Kurset giver herunder indblik i nøglebegreber, samt centrale aktører og processer indenfor planlægningen.

Målbeskrivelser

Viden:

 • centrale planlægningsparadigmer, fysisk og strategisk planlægning på forskellige skalaer, helhedsorienteret planlægning, governance og netværksstyring, partnerskaber, samt borgerdeltagelse og empowerment.

 

Færdigheder:

 • redegøre for paradigmeskift indenfor planlægning.
 • redegøre for væsentlige teorier og begreber indenfor fysisk og strategisk planlægning.
 • redegøre for planlægningsrelaterede problemstillinger med udgangspunkt i konkrete cases.
 • kritisk kommentere og analysere planlægningsteorier og –metoder.
 • identificere relevante planlægningsteorier til analyse af konkrete problemstillinger.
 • vurdere planlægningsteorier og -metoders anvendelighed i forhold til konkrete problemstillinger indenfor planlægning.

 
Kompetencer:
Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med planlægningsproblemstillinger.

Se kursushjemmeside i Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi eller miljøgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.