NIGB14036U Klassifikation af rumlige data

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Classification of Spatial Data

Uddannelse
bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Dette kursus introducerer teoretiske og metodologiske aspekter af klassifikations systemer baseret på satellit billeder eller anden rumlig data som tematiske kort eller register data. Gængse veletablerede arealanvendelses klassifikations systemer bliver præsenteret og deres anvendelighed i forhold til en given problemstilling bliver diskuteret. Forskellige klassifikations metoder vil blive gennemgået med fokus på klassifikation af natur ressourcer (f.eks usuperviseret og superviseret klassifikation, ikke-parametrisk klassifikation og objekt baseret segmentering). Styrker/svagheder ved klassifikations metoder i forhold til hvilken overflade type/brug der ønskes klassificeret bliver diskuteret. Klassifikationer vil blive udført på rumlige data igennem kurset, men metodernes relevans for andre data typer (f.eks. befolknings opgørelser) vil blive diskuteret/inddraget.

Kurset er sammensat af en blanding af forelæsninger, praktiske øvelser og studenter præsentationer af analyser baseret på forskellige klassifikations metoder. Hovedfokus vil være på metodologiske aspekter og aktiv deltagelse i diskussioner fra de studerende er væsentlig. En opgave der har til formål at sammenligne to (eller flere) klassifikations metoder vil danne basis for en mundtlig eksamen.

Målbeskrivelser

Viden
Geoinformatik, klassifikations systemer, etablerede internationale arealanvendelses systemer, klassifikations software.

Færdigheder

 • Evaluere hvordan klassifikations systemer er konstrueret og hvordan disse kan blive brugt.
 • Beskrive fordele og ulemper ved forskellige klassifikations systemer
 • Vælge og anvende den bedst egnede klassifikations metode i forhold til en given problemstilling
   

Kompetencer
Kritisk evaluering af klassifikations systemer. Anvende den bedst egnede klassifikations metode ift. tilgængelige data. Evaluere brugbarheden af en udført klassifikation.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.