NIGB14034U Globalisering og rumlig forandring i det globale syd

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Globalisation & Spatial Change in the Global South

Uddannelse

bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik.

Kursusindhold

Kurset introducerer grundlæggende udviklingsteorier og –strategier og gennemgår basale sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter af globaliseringsprocesserne.

Kurset er opdelt i 3 overordnede emner:
For det første den internationale arbejdsdeling, som etableres gennem transnationale selskabers aktiviteter og statslig regulering, for det andet ’rural development’ og lokale landbrugsstrategier, og for det tredje social og lokal udvikling i det globale Syd med fokus på migrations og urbaniseringsprocesser.

Indenfor disse tre overordnede emner gennemgås centrale problemstillinger i ulandsgeografien såsom den rumlige udformning af globale produktionsnetværk, ’livelihood’ strategier og deres rumlige konsekvenser for urbane og rurale områder, samt socialgeografisk ulighed og fattigdom.

Målbeskrivelser

Viden:

 • International arbejdsdeling
 • Global governance
 • Industrialiseringsstrategier
 • Globale produktions-netværk og deres rumlige udformning
 • Landbrugets globalisering og 'rural development'
 • Lokale strategier
 • Mobilitet
 • Migration
 • 'Livelihood'
 • Urbanisering
 • Socialgeografisk ulighed
 • Fattigdom
   

Færdigheder:

 • Redegøre for centrale udviklingsteorier og deres betydning for udformningen af udviklingsstrategier.
 • Beskrive årsagerne til udviklingen i den internationale arbejdsdeling og de globale produktionsnetværk
 • Redegøre for de overordnede faktorer, som har indflydelse på landbrugsproduktionen i ulandene
 • Anvende ’livelihood’-tilgangen i både en rural- og urban ulandssammenhæng, herunder diskutere tilgangens anvendelighed og dens centrale begreber
 • Redegøre for de overordnede mønstre og strategier forbundet med ’land-by’ relationer i ulandene
 • Redegøre for forskellige migrationsprocesser og deres sammenhæng og betydning for udvikling.


Kompetencer:
 

 • Analysere og vurdere globaliseringsprocessers sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser i ulandene
 • Relatere sammenhængen mellem med regulering på globalt, regionalt og lokalt niveau til globaliseringen af landbrugsproduktionen
 • Vurdere relationer mellem land og by, former og årsager til migration og byvækst i ulandene
For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Der skal under kursets forløb afleveres 3 opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 150
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.