NGEB10023U Globalisering og lokal udvikling i u-landene

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Globalisation and Local Development in Developing Countries

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i to centrale analytiske tilgange til undersøgelser af henholdsvis økonomisk globalisering (globale værdikæder) og lokal udvikling (livelihood strategier). Udviklingen af de to tilganges metodiske og analytiske redskaber gennemgås og deres anvendelse undersøges gennem kritisk læsning og diskussion af empiriske studier. Afslutningsvis undersøges potentialerne for at kombinere de to analytiske tilgange og deres praktiske anvendelse eksemplificeres.

Målbeskrivelser

Viden om:

 • Globale økonomiske og politiske processer
 • Lokale udviklingsprocesser i teori og praksis
 • Statslig regulering
 • Globale værdikæder og opgradering
 • Klynger, transnationale selskaber
 • Husstande og livelihood strategier
 • Sociale bevægelser
 • Den uformelle sektor
 • Land-by relationer
 • Migration og mobilitet


Færdigheder i at:
 

 • Redegøre for de to analytiske tilgange (livelihood og globale værdikæder) og deres anvendelsesområder indenfor udviklingsgeografi.
 • Redegøre for hvorledes globale og lokale udviklingsprocesser interagerer i ulande.
 • Redegøre for sammenhænge mellem globalisering og lokal udvikling.
 • Redegøre for konkrete udviklingsforløb i forskellige ulande.

 

Kompetencer til at:

 • Vurdere og analysere udviklingsgeografiske problemstillinger.

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Den studerende skal, som en del af undervisningsforløbet, holde et oplæg.
Kurset er et i en række af kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.