NGEB10012U  Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer (Geologi)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

The Composition, Dynamical History and Resources of the Earth (Geologi)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
MSc Programme in Geography and Geoinformatics
 

Kursusindhold

Geologiske processer og materialer, herunder bjergartsdannende mineraler, sedimentære, magmatiske og metamorfe bjergarter, vulkanisme, bjergkædedannelse, Jordens klimahistorie og geologiske råstoffer i pladetektonisk synsvinkel, begreber om livets udvikling gennem geologisk tid, Danmarks geologi, aflejringsmiljøer knyttet til dannelsen af tørv, kul og olie, undergrundens og istidsaflejringernes opbygning i relation til hydrogeologiske problemstillinger.

Målbeskrivelser

Viden:

 • den pladetektoniske model og de dynamiske processer der danner, nedbryder og omdanner mineraler og bjergarter i det store geologiske kredsløb
 • Jordens udseende, klimahistorie og livets udvikling gennem geologiske tidsperioder
 • Grundlæggende introduktion til geologiske materialer; mineraler og bjergarter
 • Grundlæggende hydrogeologi og grundvand som råstof


Færdigheder:

 • Demonstrere kendskab til den pladetektoniske model og Jordens opbygning
 • Have kendskab til de vigtigste magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergartstyper og deres dannelsesmiljøer
 • Beskrivelse af den geologiske tidsskala
 • Beskrive dannelsen og fordelingen af udvalgte geologiske råstoffer, herunder grundvand
 • grundlæggende kendskab til hydrogeologi og hydrogeologiske principper


Kompetencer:

 • Kombinere materialers egenskaber til en bestemmelse af udvalgte mineraler og bjergarter
 • Relatere de forskellige typer af bjergarter til dannelsesmiljø i en pladetektonisk ramme
 • Vurdere hvordan forskellige geologiske data sæt (boringer, profiler, målinger etc.) kan inddrages til løsning af geologiske problemstillinger

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og to 1-dags ekskursioner. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Ekskursioner
 • 24
 • Forberedelse
 • 126
 • I alt
 • 206