NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde (ProjGeog)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Problem-oriented Project Work (ProjGeog)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset har til hensigt at lære de studerende at udarbejde en videnskabelig akademisk opgave med en geografisk problemstilling på elementært niveau, hvor der både lægges vægt på det metodiske/opgave tekniske og det faglige indhold. Kurset giver gennem en række forlelæsninger en intoduktion til det ’problemorienterede’ projektarbejde, herunder pentagonmodellen, og fomalia vedrørende opbygning og strukturering af videnskabelige opgaver. Dernæst og sideløbende danner de studerende grupper og finder emne, hvilket delvist er lærerstyret. Når grupperne er etablerede, allokeres der en vejleder til hver gruppe og undervisningen fortsætter via vejledning. Ved slutningen af blok 3 afleverer gruppen en projektbeskrivelse, der er fundementetet til den endelige opgave. I blok 4 fortsætter undervisningen gennem vejledning, evt. med enkelte plenumsamlinger for at adressere fælles problemer.

Målbeskrivelser

Viden:

Selvstændigt problemorienteret projektarbejde, gruppearbejde, udvælgelse af geografiemne, opstilling af videnskabelig problemstilling, problemformulering, indsamling af empiri, metodevalg, litteratursøgning, databehandling, analyse, opgavestrukturering, skrivning af videnskabelig akademisk opgave.

Færdigheder:

 • erkende, indsamle, opstille, formulere, analysere og løse geografiske problemstillinger
 • strukturere en mindre opgave
 • samarbejde med medstuderende
 • forståelse af hvad videnskab og videnskabelige praksis er


Kompetencer:

Uarbejdelse af videnskabelig akademisk opgave på elementært niveau.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Projektarbejde
 • 378
 • Vejledning
 • 20
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.