NGEB10004U Grundlæggende mineralogi og metamorf petrologi (MinIntro)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Basic Mineralogy and Metamorphic Petrology (MinIntro)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Kursusindhold

Kurset består af tre integrerede dele: (1) De grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber ved de vigtigste bjergartsdannende mineraler, (2) en introduktion til petrografisk beskrivelse og bestemmelse af mineraler og bjergarter i tyndslib, og (3) en introduktion til metamorfe bjergarters forekomst, deres mineralogi, petrografi og petrologi.

Målbeskrivelser

Viden:

 • De vigtigst bjergartsdannende mineralers makroskopiske, mikroskopiske, strukturelle og kemiske karakterer
 • Grundlæggende krystallografi og krystaloptik
 • Grundlæggende termodynamik, Gibbs’ faseregel og fasediagram teori
 • Grundlæggende petrografi og petrologi af metamorfe bjergarter


Færdigheder:

 • Beskrivelse og bestemmelse af de almindeligste bjergartsdannende mineraler udfra deres makroskopiske og mikroskopiske karaktertræk
 • anvende de relevante faglige udtryk og have praktiske færdigheder i den optiske beskrivelse af mineraler og bjergarter;
 • redegøre for de grundlæggende sammenhænge mellem mineralers kemiske og fysiske egenskaber og deres dannelsesmiljøer i Jordens skorpe og kappe
 • beskrive og bestemme de almindeligste typer af metamorfe bjergarter og gøre rede for teorierne for deres dannelse


Kompetencer:

 • gøre rede for regelmæssigheden i kemisk sammensætning og atomar og strukturel opbygning af de vigtigste bjergartsdannende mineraler, og deres stabilitetsforhold som illustreret i fasediagrammer
 • redegøre for hovedtyper af symmetrien af krystaller og de deraf følgende egenskaber
 • redegøre for den optiske beskrivelse af mineraler i bjergarter, samt klassificere og beskrive mineraler og bjergarter ved hjælp af polarisationsmikroskop
 • redegøre for det grundlæggende termodynamiske grundlag for krystallisation og udvikling af mineraler, samt illustrere stabiliteten af mineraler i fasediagrammer
 • anvende de grundlæggende begreber og terminologi i metamorf petrologi til en beskrivelse og tolkning af metamorfe bjergarters dannelse som kemiske og mineralogiske systemer
 • beskrive koblingen mellem forskellige typer af metamorfe bjergarter, de overordnede tektoniske/​pladetektoniske rammer og geologiske miljøer
 • gøre rede for de vigtigste metamorfe mineraler og mineralselskaber danneelsesbetingelser som funktion af udgangsbjergartens sammensætning og øvrige faktorer
 • beskrive metamorfe bjergarters mineralselskaber ved hjælp af grundlæggende termodynamik og Gibbs’ faseregel, som udtrykt i udvalgte metamorfe fasediagrammer

Se kursushjemmeside på Absalon

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 150
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.