NGEB10001U Naturressourceforvaltning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Natural Resource Management

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i natur- og samfundsvidenskabelige aspekter af naturressourceforvaltning, idet der særligt lægges vægt på begreber som ’naturressourcer’, ’bæredygtighed’ og ’bæredygtig udvikling’.

Naturressourceforvaltning anskues ud fra såvel en termodynamisk som en miljø-etisk og en miljø-økonomisk vinkel. Der fokuseres særligt på forvaltning af knappe naturressourcer, som fx energi-ressourcer, og på klima-problemstillinger.

Målbeskrivelser

Viden:

Termodynamikkens 1. og 2. lov i relation til bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, bæredygtig forvaltning af energiressourcer, nationalt og globalt, energiforbrug og klimaændringer, miljø- og økologisk økonomiske grundbegreber, værdisætning af miljø, miljø- og klimaetik.


Færdigheder:

redegøre for basale biofysiske lovmæssigheder af relevans for forvaltningen af naturressourcer.

redegøre for elementære miljø-økonomiske begreber i relation til forvaltning af naturressourcer.

redegøre for kausale sammenhænge mellem miljøproblemer og biofysiske og miljø-økonomiske faktorer.

redegøre for sammenhænge mellem miljøproblemer og biofysiske og miljø-økonomiske faktorer.


Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder og data i forbindelse med naturressourceforvaltnings problemstillinger.

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164
  • Teoretiske øvelser
  • 42
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt 16 i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres efter 20 minutters forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.