NGEA05052U Palæontologi (Pal)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Palaeontology (Pal)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Indføring i evolutionær palæobiologi; overordnede, marine økosystemer igennem Jordens historie; de marine mikroorganismers udvikling fra Kambrium til Kænozoikum; hvirveldyrenes evolution. Der indgår en mindre feltekskursion i kurset (dato aftales senere).

Målbeskrivelser

Viden:

 • Indføring i evolutionær palæobiologi
 • overordnede, marine økosystemer igennem Jordens historie
 • de marine mikroorganismers udvikling fra Kambrium til Kænozoikum
 • hvirveldyrenes evolution

Færdigheder:

 • de overordnede principper indenfor den evolutionære palæobiologi for udvalgte grupper af mikrofossiler, invertebrater og hvirveldyr
 • palæontologisk systematik og grundlæggende palæoøkologisk teori og metodologi
 • beskrivelse og klassificering af de centrale grupper af vertebrater og mikrofossiler
 • identificering af vigtige, fossile invertebrater

Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan

 • beskrive og genkende de vigtigste grupper inden for vetebratpalæontologi
 • diskutere de vigtigste begivenheder i vertebraternes udvikling
 • forklare vertebraters overordnede fylogenetiske sammenhænge
 • beskrive og diagnosticere de vigtigste mikrofossilgrupper
 • bedømme vigtigste mikroskopiske organismers levevis og udvikling indenfor de enkelte grupper såvel som de fossile økosystemer
 • genkende og forstå palæoøkologien hos de vigtigste, marine invertebratgrupper kendt fra de Kambriske, Palæozoiske og Moderne Faunaer
 • opbygge en simpel palæoøkologisk model ud fra observationer
 • beskrive og fortolke vigtige storskalamønstre og tendenser indenfor livets udvikling i geologisk tid
 • diskutere basale palæoøkologiske og palæobiologiske aspekter af såvel enkeltorganismer som fossile samfund.

Benton, M.J. and Harper, D.A.T. 2009. Introduction to Paleobiology and the Fossil Record. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-4157-4.

Primær literatur i form af artikler. Desuden handouts.   

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår på Geologi eller Biologi.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og en endages-ekskursion.
Kurset er et valgfrit studieelement på 2. eller 3. år
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 12
 • Forberedelse
 • 146
 • Forelæsninger
 • 23
 • Praktiske øvelser
 • 14
 • Teoretiske øvelser
 • 11
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende to spørgsmål, hvorefter der eksamineres.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen