NGEA05047U  Geologisk videnskabsteori (VtGeol)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Theory of science for geologists (VtGeol)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Kursusindhold

Den geologiske videnskabs historie, geologisk videnskabsteori samt geologiens videnskabelige metodegrundlag.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den geologiske videnskabs historie
 • geologisk videnskabsteori
 • geologiens videnskabelige metodegrundlag
 • Kuhn’s paradigmebegreb i relation til geologien


Færdigheder:

 • Demonstrere et overblik over den geologiske videnskabs teoretiske grundlag set i videnskabshistorisk sammenhæng
 • Beskrive fagets udviklingshistorie fra Steno til i dag (blandt andet evolutionsteorien, pladetektonikken, istidsteorierne), samt metodiske tilgange i faget
 • Beskrive konflikten mellem den geologiske udviklingsmodel og religiøse tilgange til jordens og livets historie.
 • Demonstrere geologiens berøringsflader til pseudovidenskabelige områder


Kompetencer:

 • kan demonstrere kendskab til den geologisk videnskabs historie fra Steno og frem til i dag
 • kan redegøre for  den geologiske videnskabs teoretiske grundbegreber set i relation til andre naturvidenskaber
 • kan bedømme og fremlægge emner med relation til den geologiske videnskabsteori i essays og mundtlig fremlæggelse
For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på geologi-geoscience's første studieår.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer
Reeksamen
Mundtlig prøve på baggrund af afleveret rapport
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 150
 • I alt
 • 206