NGEA04069U Geografiske Informations Systemer & kartografi (GisK)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

GIS & cartography (GisK)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.

Gennem en række praktiske øvelser opbygges der en generel viden om, hvordan GIS-baserede analyser kan anvendes i forskellige faglige sammenhænge.

På kurset lægges der vægt på, hvorledes man via abstraktioner kan repræsentere fænomener fra den virkelige verden i et GIS vha. vektor- og rasterbaserede datamodeller, og hvorledes observationer af disse fænomener kan projiceres til 2-dimensionale (plane) afbildninger.

På kurset præsenteres en række forskellige generiske GIS-funktioner til  analyse (rumlig) af geografiske problemstillinger.

Kurset giver desuden en indføring i kartografiske principper, korthistorie samt principper for tematisk kartografisk formidling.

Endelig giver kurset en basal indføring i principperne bag databasesystemer, samt deres anvendelse som en integreret del af GIS-funktionaliteten.

Målbeskrivelser

Viden:

ArcGIS, digitale geodata, kartografiske grundbegreber, projektioner, koordinatsystemer, datamodeller, vektor GIS, overlayanalyser, digitalisering, databaser, layouts, netværksanalyser, bufferanalyser, tematisk kartografi, geodatabaser, raster GIS, map algebra, multikriterieanalyse, digitale højdemodeller, georeferering, orthofoto.

Færdigheder:

 • anvende en specifik datamodel til at repræsentere en abstraktion af den virkelige verden i et GIS i form af rumlige enheder eller helheder.
 • definere en rumlig reference for indsamlede observationer på den runde Jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS, og desuden kunne forstå og anvende målforholds-begrebet.
 • forklare opbygningen af og anvende en relationsdatabase for egenskabsdata til registrerede fænomener.
 • anvende generiske GIS-analyseværktøjer til beregninger af rumlige egenskaber for geografisk information.
 • anvende basale kartografiske principper og metoder, som kan benyttes ved en grafisk formidling af tematiseret geografisk information.


Kompetencer:

Diskutere, kategorisere og udvælge relevante og gyldige GIS-strategier og -funktioner med henblik på løsning af rumligt relaterede problemstillinger indenfor geografiske og beslægtede fagområder.

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 170
 • Forelæsninger
 • 12
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Herunder også PC/printer, jf. Fakultetets eksamensregler.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.