NFYB15001U  Medicinsk fysik 1

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Medical physics 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Kursusindhold

Kurset dækker en række emner som er relateret til arbejdsområder for en hospitalsfysiker ansat i stråleterapien som beskæftiger sig med behandling af kræftsygdomme. Emnerne inkluderer:

Forelæsninger og teoretiske øvelser:

 • Grundlæggende anatomi/fysiologi i forhold til sygdomme

 • Forskellige typer af stråling og deres vekselvirkning med biologisk materiale

 • Biologiske effekter af forskellige typer af stråling

 • Dosisplanlægning

 • Grundlæggende radiobiologi, inklusiv den lineære-kvadratiske model for stråle-induceret skadeeffekt.

Øvelser:

Kurset inkluderer tre heldags-øvelser relateret til dosisplanlægning og målinger samt øvelser hvor de studerende tester effekten af stråling på levende celler. Øvelserne udføres på Risø DTU.

Målbeskrivelser

Færdigheder

Efter kurset skal den studerende som får topkarakter være i stand til at:

 • Beskrive menneskets grundlæggende anatomi og de forskellige organers placering i kroppen.
 • Beskrive ondartet og godartet tumorvækst samt hvordan man overordnet diagnosticerer og behandler en tumor.
 • Forklare hvordan stråling kan anvendes i kræftterapi samt redegøre for, hvordan risiko kontra fordele ved stråleterapi kan måles. Forklare hvilke bivirkninger der kan opstå, og hvordan de kan minimeres ved stråleterapi.
 • Forklare hvordan α-partikler, elektroner og fotoner genereres og redegøre for deres vekselvirkning med stof.
 • Forklare hvordan stråledosis fra protoner, elektroner samt fotoner kan måles ved at måle gennemtrængningsdybden i materialer.
 • Demonstrere evne til at planlægge og udføre et skematisk eksperiment for at måle dosis i et fantom.
 • Beskrive de grundlæggende principper for IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)
 • Beregne strålingseffekt i biologisk væv ved at anvende den lineære-kvadratiske model. Beskrive de molekylære mekanismer bagved de ødelæggende effekter af radioaktive stråler samt beskrive biologiske mekanismer som modvirker stråleskader på væv.
 • Beskrive de overordnede retningslinjer for etik i forbindelse med arbejde ved et hospital.
 • Redegøre for den overordnede lovgivning på området.
 • Give eksempler på etiske dilemmaer i relation til strålebehandling.

Viden 

Den studerende kender til hvordan stråling kan anvendes til behandling af kræft og har kendskab til effekterne af forskellige typer stråling. Den studerende kan tilrettelægge og udføre eksperimenter hvor en specifik dosis ønskes. Derudover kender den studerende til mulige etiske dilemmaer og lovgivning i forbindelse med arbejde i stråleterapien. Kurset giver den studerende en introduktion til centrale emner relateret til arbejdet som hospitalsfysiker på et dansk hospital.

Kompetencer 
Kurset giver den studerende en grundlæggende viden til at tilrettelægge og udføre enkle stråleeksperimenter samt at evaluere og forklare resultaterne. Derudover giver kurset en grundlæggende viden vedrørende bivirkninger af radioaktiv stråling på både raskt og sygt væv. Den studerende opnår indsigt i de daglige overvejelser der gøres når strålebehandling bliver planlagt og tilrettelagt på hospitaler.

annonceres senere

Den studerende forventes at have forudsætninger svarende til de obligatoriske fysik- og matematikkurser på bacheloruddannelsen i de fysiske fag.
forelæsninger, teoretiske øvelser, laboratorieøvelser på Risø DTU og projektarbejde.
Kurset er valgfrit for studerende på de fysiske fag. Bemærk dog, at det er kraftigt anbefalet at følge kurset, hvis man forventer at tage specialiseringen i "Bio- og Medicinsk Fysik" på kandidatuddannelsen, med fokus på medicinsk fysik.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 minutter
Individuel mundtlig eksamen baseret på 4 projekter lavet (evt. i gruppe) i løbet af kurset.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig eksamen i kursets pensum.

Kriterier for bedømmelse

se "målbeskrivelse"

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 34
 • Praktiske øvelser
 • 18
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 80
 • Forberedelse
 • 45
 • I alt
 • 206