NFYB10023U Elektromagnetisme (EM1)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Electromagnetism (EM1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i de ellærekundskaber, den studerende har tilegnet sig i gymnasiet og nye centrale emner introduceres.
Kurset består af en teoretisk og en eksperimentel del. Den teoretiske del giver en indføring i elektromagnetiske grundbegreber: elektrisk ladning, kræfter og felter, elektrisk potential, dielektriske materialer, kapacitans, strøm, modstand, elektromotorisk kraft, magnetfelter, magnetiske materialer, og induktion. Undervejs opbygges Maxwell's ligninger systematisk og sammenfattes til sidst med indførelse af forskydningsleddet. Den eksperimentelle del er snævert forbundet med den teoretiske del.

Målbeskrivelser

 

FærdighederKurset sigter mod, at studenten kan:

 

 • anvende basale metoder og resultater inden for elektromagnetisme.
 • analysere simple elektromagnetiske problemstillinger.
 • udpege og anvende de centrale relationer og lovmæssigheder.
 • argumentere for disses anvendelighed.
 • argumentere for skridtene i opgaveløsninger.
 • benytte matematisk analyse i opgaveløsninger.
 • formulere korrekte argumenter for elektromagnetiske sammenhænge.
 • udføre og beskrive eksperimentelle undersøgelser af simple centrale fænomener inden for elektromagnetisme.
 • Anvende plan- og rumintegraler samt differentialoperatorerViden

Viden
Der opnås forståelse for, at samtlige fænomener af elektrisk og magnetisk natur kan beskrives gennem et simpelt sæt af få partielle differentialligninger, de såkaldte Maxwell-ligninger.

Kompetencer
Den studerende bringes i stand til at kunne behandle stoffet på et væsentligt mere avanceret matematisk niveau.
Den studerende vil vha. anvendelse af plan- og rum-integraler samt differential operatorer kunne opnå fortrolighed med (den ækvivalente) beskrivelse af elektromagnetismen på integral form såvel som differential form (Maxwell ligningerne).

David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Pearsons New International Edition, 2014, ISBN: 978-1-29202-142-3

Mek2, MatIntro, LinAlg, Mat F eller tilsvarende.
Teoretisk del: 4 timers forelæsninger og 4 timers regneøvelser per uge i 7 uger. Eksperimentel del: 3 timers øvelser i 6 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 128
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 18
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Følgende skal være godkendt og gyldigt senest en uge før eksamen: aktiv deltagelse i samtlige laboratorieøvelser, én laboratorierapport og mindst
4 ud af 6 afleveringer.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte ændres eksamen til 30 min mundt uden forberedelse. Ekstern censur, 7-trins skala. Der kan ikke ses bort fra krav om eksperimentel deltagelse. Studerende der ikke opfylder kravet skal følge kurset igen. Hvis den studerende ikke har fået godkendt logbøger, kan nye logbøger afleveres senest 2 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.