NFYB10018U Elektromagnetisme og elektronik (NanoF2)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Electromagnetism and Electronics (NanoF2)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i nanoscience
Kursusindhold

Kurset skal ses i sammenhæng med Nano F1. Formålet er dels at introducere sandsynlighed og dataanalyse, så den studerende bliver i stand til at lave korrekte statistiske analyser af eksperimentelle data. Dernæst er formålet at indføre elektromagnetismen, herunder den nødvendige matematik. Der lægges også vægt på forståelse af praktiske elektriske kredsløb.

Coulombs lov, Ampere's lov, Introduktionsloven, Maxwell's forskydningsstrøm, Kirchoffs love, Ohm's lov, svingningskredse, elektromagnetisk stråling.

Målbeskrivelser

Færdigheder
Den studerende gøres i stand til at:

 • beregne det elektriske felt i simple elektrostatiske opstillinger, som fx. en kondensator og en ladet kugle
 • beregne magnetfeltet rundt om simple elektriske kredsløb, som fx en spole
 • beregne det inducerede elektriske felt i et kredsløb som funktion af den magnetiske flux gennem kredsen
 • beregne strøm og spændinger i simple elektroniske kredsløb
 • kunne vælge værdier for induktans, modstand og kapacitans af de komponenter, der udgør en svingningskreds
 • kunne beskrive de elektriske og magnetiske felter i forbindelse med en plan elektromagnetisk bølge
 • kunne beregne lyshastigheden i et materiale med et givet brydningsindex
 • kunne afgøre om polariseret lys vil kunne passere simple polarisationsfiltre

Viden
Den studerende opnår viden om forskellige elektromagnetiske love som Coulumbs lov, Amperes lov, Kirchoffs love, Ohms lov, og der bliver gennemgået emner som induktion, Maxwell forskydningsstrøm, svingningskrede, elektromagnetisk stråling.

Kompetencer
Kurset bygger videre på den studerendes viden om elektromagnetisme og udvider og uddyber denne. Den studerende opnår en baggrund for senere specialisering inden for en lang række fysiske eller kemiske emner.

Young and Freedman: University Physics (13. ed)

Blandede forelæsnniger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 136
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ingen forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.