NFYB10014U Stjerners struktur og udvikling (Stjerner)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Stellar Structure and Evolution (Stjerner)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Kursusindhold

Forståelse af de grundlæggende fysiske egenskaber og processer, der bestemmer stjerners opbygning og udvikling. Kendskab til en stjernes opbygning og udvikling som funktion af dens masse og kemiske sammensætning. Kvalitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og modelberegninger. Anvendelse heraf i litteraturstudier indenfor emnet og i bredere astrofysiske sammenhænge.
 

 • Stellare tidsskalaer.
 • Stjerners observerbare egenskaber, stjernehobe og HR diagrammer.
 • Tilstandsligning, hydrostatisk ligevægt, polytrope modeller, energitransport ved stråling og konvektion, energidannelse.
 • Struktur og udvikling i og efter hovedseriefasen.
 • Sene udviklingsstadier, supernovaer, kernesyntese.
 • Slutstadier - hvide dværgstjerner, neutronstjerner og sorte huller.
Målbeskrivelser

 

FærdighederFor at få karakteren 12 skal den studerende have:

 

 • dyb indsigt i grundligningerne for stjerners struktur, inkl. randbetingelser, og de tilhørende fysiske tilstande og processer
 • overlegent kendskab til og fysisk forståelse af struktur og udvikling for stjerner i hovedseriefasen
 • solid viden om og fysisk indsigt i struktur og udvikling efter hovedserien til og med slutstadiet for henholdsvis lette, middeltunge og tunge stjerner
 • sikkert fysisk funderet kendskab til grundstofdannelse i stjerner ved fusionsprocesser og opbygning af tunge grundstoffer ved r- og s-processer
 • overordnet kendskab til stellare observationer og overbevisende kvantitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og teoretiske modeller, herunder sikker interpretation af HR-diagrammer for stjernehobe
 • detaljeret kendskab til Solen som testobjekt for moderne teoretiske modeller, og sikker evne til at anvende kursets teoretiske stof til løsning af simple problemstillinger, såvel analytisk som numerisk (via simple computerprogrammer)

Viden

 • Opnå en forståelse af stjerners fysik. Hvilke fysiske egenskaber der bestemmer stjerners observerbare egenskaber, så som hvilke fysiske processer der ligger bag stjernernes energi produktion samt hvordan energien transporteres til stjernernes overflade.
 • Få kendskab til hvordan stjerners masser, luminositeter og metallicitet bestemmes observationelt.
 • Indsigt i de fysiske principper der dominerer hvordan stjerner udvikler sig, samt kendskab til hvordan simple udviklings modeller for stjerner af forskellig masse kan benyttes til fortolkning af observationer.

Kompetencer

 • evne til kritisk tolkning af videnskabelige oversigtsartikler indenfor emnet
 • evne til at anvende viden om stjerners struktur og udvikling i andre væsentlige områder i astrofysikken

Dina Prialnik: An introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution, 2010, Cambridge University Press, second edition.

Kurset forudsætter viden svarende til indholdet af Termo, KM2, MatIntro, LinAlg og Matematik F. Kendskab til Statistisk fysik er en fordel.
Forelæsninger, regneøvelser og computerøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 128,5
 • Forelæsninger
 • 30
 • Kollokvier
 • 5
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Ingen forberedelsestid
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Under selve eksaminationen er lærebogen tilgængelig og man kan vise figurer o.lign. ved hjælp af denne.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se "målbeskrivelsen"