NFYB10010U Kvantemekanik 2 (KM2)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Quantum Mechanics 2 (KM2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Kursusindhold

Kurset bygger videre på Kvantemekanik 1, KM1. De to kurser giver en samlet introduktion til kvantemekanikkens ideer, metoder og anvendelser samt giver de studerende teknikker til løsning af enkle kvantemekaniske problemstillinger. Kurset inddrager eksempler fra forskellige fysiske systemer, hvor kvantemekanikken spiller en afgørende rolle.

Målbeskrivelser

Færdigheder
Kurset tilsigter, at den studerende kan:

 • Opskrive og løse Schrødinger ligningen for bundne og ubundne tilstande i forskellige potentialer, herunder hydrogen atomet.
 • Anvende approksimationsmetoder (variationsmetoden, pertubations teori) til løsning af lettere, men realistiske kvantemekaniske problemer.
 • Anvende flerpartikel tilstande.
 • Benytte tidsafhængig perturbationsteori.
 • Forstå og anvende Fermis gyldne regel for overgangssandsynligheder.

Viden
Den studerende vil få udvidet forståelsen af spin, baneimpulsmoment og brintatomet, samt opnå viden om flerpartikeltilstande, variationsprincippet, tidsafhængig og tidsuafhængig perbutation samt anvendelser af disse.

Kompetencer
En aktivt deltagende studerende vil kunne håndtere grundlæggende kvantemekaniske teknikker og få indsigt i mere avancerede løsningsstrategier. Specielt opnås fortrolighed med metoder til at finde approksimative løsninger til Schroedinger ligningen.

David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics,ISBN 0-13-191175-9 samt supplerende noter.

Kendskab til indledende kvantemekanik, eletromagnetisme, og klassisk mekanik.
Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 88
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 20
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Vejledning
 • 14
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX eksamen på Peter Bangs Vej
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage i eksamen at følgende er godkendt og gyldigt senest en uge før eksamen:
To opgaveafleveringer
En lab rapport
Hvis en aflevering ikke godkendes i første forsøg kan den genafleveres op til en uge efter bedømmelsen (eller i forbindelse med reeksamen).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis der 10 eller færre til reeksamen, så ændres eksamen til en mundtlig 30 min eksamen.
Der kan ikke ses bort fra krav om eksperimentel deltagelse. Studerende der ikke opfylder kravet skal følge kurset igen. Hvis den studerende har deltaget, men ikke fået godkendt logbøger, kan nye logbøger afleveres senest 2 uger før reeksamen. Til 3. eksamensforsøg kan den studerende vælge at følge kurset igen og gå til den ordinære eksamen, eller vente til den efterfølgende reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.