NFYB10008U Virksomhedsprojekt i vejrkortanalyse og prognoser på DMI (VirkprojMet)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Internship in Weathermap Analysis and Prognoses at DMI

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Kursusindhold

VirkProjMet er et praktisk orienteret kursus, som er rettet mod arbejdet med daglige vejrforudsigelser. Men kurset er også en god baggrund for en kandidatuddannelse, som sigter mod en dybere forståelse af synoptiske vejrfænomener.
Kurset introducerer traditionelle vejrkortsanalyseteknikker baseret på både konventionelle og nye typer af observationer. Tilsvarende gennemgås fortolkningen af prognosekort mhp. formuleringen af de sædvanlige vejrudsigter. Moderne fortolkningsmetoder indføres, f.eks. fortolkning af vejrets strømninger ved brug af potentiel vorticity. Satellitdata inddrages så vidt muligt i fortolkningerne. Indøvningen af metoder mv. sker på basis af analyser af det aktuelle vejr.

Målbeskrivelser

Færdigheder
De studerende kan:

 • anvende moderne analysemetoder af vejrkort (herunder frontmodeller og PV-kort)
 • fortolke forskellige typer af prognosemateriale/-kort
 • relatere satellit- og radardata til vejrsystemernes dynamik og udvikling
 • vurdere sammenspillet mellem de synoptiske skalaer i vejret og prognosemodellernes evne til at simulere disse
 • udarbejde traditionelle vejrprognoser selvstændigt og med henblik på anvendelse i moderne vejrtjenester.

Viden
De studerende har:

 • generel viden om vejrkort og prognosekort og de gældende teorier bag analyserne heraf.
 • fortrolighed med analyser/fortolkninger af konkrete vejrsituationer med særlig henblik på vejrforudsigelser.

Kompetencer
De studerende kan:

 • overføre teoretisk viden om atmosfærens dynamik og fysik til praktiske anvendelser i en moderne vejrtjeneste.
 • bruge de praktiske færdigheder til videregående studier af atmosfærens dynamik.
Svarende til kurserne under specialiseringsretningen Meteorologi og Synoptisk/Mesoskala Meteorologi.
Kurset foregår på DMI, men koordineres med skemalægningen ved NBI.

Forelæsninger og gennemgang af vejrsituationer med tilhørende prognosekort. Der stilles krav om tilstedeværelse i mindst 75 % af undervisningstiden
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 219
 • Forelæsninger
 • 64
 • Praktiske øvelser
 • 128
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksamen foregår ved at man får en forberedelsestid på ca ½ time, hvorefter man fremlægger en analyse af den konkrete vejrsituation og laver en prognose baseret på det foreliggende materiale.
Krav til indstilling til eksamen
Krav om 75% deltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
The requirements for participation cannot be ignored. Students who do not meet the requirement should therefore follow the course again the following year.
Kriterier for bedømmelse

SeMålbeskrivelse