NFYB10006U Meteorologi og oceanografi (MetOcean).

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Meteorology and Oceanography (MetOcean).

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Kursusindhold

MetOcean er det grundlæggende kursus inden for meteorologi- og oceanografidisciplinerne. Kurset er baseret på klassisk fysik og er kun i enkelte afsnit matematisk præget. Kurset danner baggrunden for senere kurser i disciplinerne.

Vi gennemgår havets og atmosfærens sammensætning, de storskala strukturer og strømningsmønstre. Jordens energibudget studeres, og der indføres simple termodynamiske relationer, herunder tilstandsligningen og 1. hovedsætning. Den grundlæggende approksimation for kraftbalancen i vertikal retning, hydrostatisk balance, og dens anvendelser indføres. Der gennemgås atmosfærens synoptiske vejrsystemer i form af luftmasser, fronter etc., og endelig gennemgås den geografiske udbredelse og blanding af oceanets vandmasser.
I kurset vises mulighederne for at følge med i atmosfærens og oceanets tilstand i ”real time” via internettet.

Målbeskrivelser

Færdigheder
De studerende kan:

 • Forklare Jordens energibudget, opsplittet i delkomponenter for både havet og atmosfæren
 • Anvende termodynamiske relationer, herunder 1. hovedsætning, på konkrete atmosfæriske tilstande, samt anvende begrebet vertikal, statisk stabilitet
 • Forklare oceanets storskala lagdeling og blandingsprocesser
 • Gengive, forklare og anvende hydrostatisk balance, i såvel havet som atmosfæren
 • Beskrive hovedtrækkene af et vejrkort og identificere tilstedeværelsen af sædvanlige vejrsystemer a la ekstratropiske lavtryk
 • Benytte blandingsdiagram til at beskrive og hydrografisk karakterisere de typiske vandmasser, specielt i Atlanterhavet
 • Forklare udviklingen af skyer og nedbør, samt relatere dette til atmosfærens indhold af faste partikler

Viden
De studerende har:

 • fortrolighed med den grundlæggende beskrivelse af atmosfærens og oceanets struktur og strømningsmønstre.
 • de nødvendige færdigheder til at kunne gennemføre enkle analyser af stabiltet og energistrømme.

Kompetencer
De studerende kan:

 • Ved deltagelse i kurset vil en studerende kunne drage paralleller mellem et konkret geofysisk emne og grundlæggende fysik.
 • Via gennemførelse af kurset vil den studerende få en introduktion til oceanografi og meteorologi, som vil gøre det muligt at arbejde videre med de generelle strukturer i atmosfæren og oceanet.
 • De studerende vil blive familiære med den grundlæggende matematiske beskrivelse af fysisk meteorologi og oceanografi.

A. Knauss, "Introduction to Physical Oceanography", Waveland Press, 2nd ed., 2005.
Samt:
John M. Wallace & Peter V. Hobbs, “ATMOSPHERIC SCIENCE, An Introductory Survey”, 2nd Edition, AP, 2006, ISBN 0-12-732951-X.
Herudover vil on-line materiale blive anvist

Kurset forudsætter viden svarende til Klima, Termo, MatF, LinAlg, MatIntro, Mek2 og Mek1.
Kurset omfatter forelæsninger, regneøvelser samt eksperimentelle og måske også feltmæssige indslag.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 109,5
 • Forelæsninger
 • 48
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Uden forberedelsestid.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.