NFYB10002U  Planetsystemer og stjernedannelse (Planetsystem)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Planetary Systems and the Formation of Stars (Planetsystem)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Kursusindhold

Solsystemets opbygning. Solsystemets dannelse. Dannelse af planeter, exoplaneter. Interstellart stof og stjernedannelse.

Målbeskrivelser

Færdigheder  

 • kan opskrive de simpleste ligninger for eftersøgningen af exoplaneter med de metoder der bruges idag, og demonstrere en forståelse af hvilke tekniske begrænsninger metoderne lægger på hvilke planeter man finder
 • kan demonstrere computerfærdigheder til at finde de nyeste oplysninger om kendte exoplaneter og derudfra analysere deres statistiske egenskaber
 • kan demonstrere eksistensen af to faser i det diffuse interstellare medium med to forskellige tætheder men med samme termiske tryk
 • kan bruge mm-intensitetsmålinger af rotationsovergange i CO-molekylet til udledning af eksitationstemperaturen af CO og antaltætheden af molekylær brint

Viden

 • kan demonstrere et overblik over hvordan verdensbilledet har udviklet sig fra en model med Jorden og os selv i centrum til en moderne erkendelse af vores plads i et solsystem blandt mange i Mælkevejen.
 • kan forklare hvorfor vores solsystem har små faste planeter i den indre del, og store gas planeter i den ydre del
 • kan demonstrere kendskab til de morfologiske hovedtræk ved solsystemets planeter, måner, og smålegemer, og en forståelse af anledningen til deres forskelle og ligheder
 • kendskab til forskelle og ligheder mellem vores eget planetsystem og planeter omkring andre stjerner

Kompetencer
Fysisk forståelse af teoretiske problemstillinger og komplicerede astrofysiske systemer. Evne til at optage og formidle ny viden. Kvalitativ forståelse af samspillet mellem astrofysik og andre naturvidenskabelige fagområder.

S.W.Staller & F.Palla: The formation of stars og R.A.Freedman & W.J.Kaufmann: Universe, 9. udgave

Kurset forudsætter viden svarende til indholdet af Mek 1 + 2, Termo og EM1, MatIntroNat/Mat, LinAlgNat/Mat og Matematik F samt Kosmos og Galakser.
Forelæsninger, regneøvelser og computerøvelser.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Løbende evaluering bestående af 3 sæt hjemmeopgaver, som skal afleveres og godkendes i løbet af blokken og 4 øvelser, som der er mødepligt til. Ved fravær fra øvelser pga. dokumenteret sygdom kan underviseren søges om afløsning af maksimalt én øvelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Opgaver svarende til antallet af ikke-godkendte hjemmeopgaver skal afleveres. Eventuelle manglende øvelser skal afsluttes senest 2 uger før reeksamen. Kontakt underviseren for at aftale nærmere.
Hvis kurset følges igen, gælder den ordinære eksamensform.
Kriterier for bedømmelse

Se "målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Kollokvier
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Vejledning
 • 7
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 61
 • I alt
 • 206