NFYA09025U Eksperimental fysik (EF)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Experimental Physics (EF)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

MSc Programme in Physics

Kursusindhold
 • Sammenhæng mellem eksperiment og teori, konklusioner fra måledata og sikker viden
 • Teori for og programmel til ikke-lineær videnskabelig databehandling, herunder opstilling af modeller
 • Mundtlig og skriftlig videnskabelig præsentation
 • Computerøvelser til træning af databehandling og datapræsentation´
 • Små eksperimentelle øvelser i grupper til træning af databehandling og datapræsentation
 • Typiske laboratorieopstillinger til forskningsformål (gæsteforedrag)
 • Typiske eksperimentelle opstillinger i industrien (gæsteforedrag)
 • Typiske "store faciliteter", f.eks. CERN, plasmaforskning, satelitter, røntgen/neutron stråling (gæsteforedrag)
 • Et større eksperimentelt projekt i grupper, foretaget i en af forskningsgrupperne på NBI
Målbeskrivelser

Færdigheder
Den studerende vil efter kurset kunne:

 • Opbygge og udføre forskellige typer eksperimenter.
 • Vurdere og begrænse systematiske og statistiske støjkilder
 • Planlægge og foretage længerevarende eksperimenter som del af en gruppe, herunder optimering
  af eksperimenttid og opretholdelse af logbog.
 • Opstille model og udføre ikke-lineær statistisk databehandling ved brug af MATLAB
 • Visualisere data ved hjælp af MATLAB og designe figurer af videnskabelig kvalitet
 • Uddrage konklusioner fra måledata
 • Rapportere over et udført eksperiment skriftligt ved brug af LaTeX på en form, der er passende for videnskabeligt arbejde, som f.eks. BSc-projekt, speciale eller artikel til internationalt tidsskrift.
 • Fremlægge et projekt ved en mundtlig præsentation

Viden
Den studerende vil

 • kunne redegøre for de forskellige dele af et eksperiment: opstilling inkl. detektor, prøve inkl. evt. kontrol af prøvens omgivelser
 • kunne redegøre for forskellige metoder til dataopsamling (detektor vs. elektrisk signal)
 • kende til typiske laboratorieopstillinger og "store faciliteter"
 • kende til NBIs enkelte eksperimentelle grupper og typiske eksperimentelle opstillinger
 • kunne redegøre for sammenhængen mellem teori og eksperiment i fysik

Kompetencer
Den studerende vil få kompetencer i at kunne udføre selvstændige eksperimenter, foretage numerisk analyse af data og usikkerheder, samt rapportere resultaterne på videnskabelig form som foredrag, rapporter og artikler.

Statistics - A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, Roger Barlow.
Dertil noter og hjemmesider.

Forelæsninger, øvelser og projektarbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 78
 • Forelæsninger
 • 24
 • Kollokvier
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Mundtlig prøve
Løbende evaluering med karakter baserede på logbog (10%), 3 korte rapporter (10% hver), 1 længere projekt rapport (30%), mundligt forsvar af rapporten (30%)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

1 uge før reeksamen (gen)afleveres rapport om et 3-ugers projekt gennemført under kurset. Der holdes 15 min oplæg om projektet og 15 min diskussion/spørgsmål. Mundt præsentation udgør 60% af karakteren, 40%  fra tre afleveringer og logbog under kursets forløb. Er projektet ikke  gennemført, skal et nyt udføres. Projektet tildeles efter aftale med kursusansvarlig senest 4 uger inden re-eksamen og projektrapporten afleveres senest 1 uge før eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse