NFYA06018U Datalogi for fysikere (DatF)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to Computing for Physicists

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Kursusindhold

Kurset gennemgår de forskellige bestandele af Matlab's programmeringssprog og deres brug i programskrivning. De forskellige emner bliver introduceret ved forlæsninger, og den studerende får efterfølgende tid til selv at arbejde med stoffet igennem 6 computer øvelser, der alle bygger på simple fysiske og matematiske eksempler.

Undervisningen lægger vægt på introduktionen til Matlab's programerings sprog, simpel data visualisering, opbygningen af egne grafiske bruger flader, brugen af den indbyggede hjælpe funktion og brugen af Matlab routiner .

Yderligerer vil kurset diskutere og benytte processerne i forbindelse med programudvikling, så som problem analyse, programskrivning, fejlfinding, validering og optimering.

Målbeskrivelser

Færdigheder
 

 • Dybt kendskab til MatLab's forskellige variable typer.
 • Et dybt kendskab til assignments og manipulering af  skalare, data arrays, strukture og cell arrays.
 • Et dybt kendskab til betingelses statements, og loop kontrollers brug i Matlab programmer.
 • Et dybt kendskab til brugen af scripts og function i forbindels med løsning af numeriske beregninger.
 • Kendskab til brugen af Matlab's editor, debugger og performance analyse værktøjer i forbindelse med programudvikling.
 • Kendskab til effektive metoder i forbindelse med programudvikling.
 • Kendskab til brugen af biblioteksroutiner i forbindelse med løsning af mere komplicerede numeriske problemer.

Viden
Kurset giver en introduktion til programmering i Matlab, simpel data visuelisering, brugen af grafiske bruger flader (GUI), den indbyggede hjælpe funktion, web dokumentation og brugen af indbyggede biblioteksrutiner.

Kompetencer
Kurset giver den studerende kompetence i en række generelle datalogiske færdigheder med speciel relevans for fysik og med mange anvendelsesmuligheder.

Online materiale i Matlab og assosierede web sider indeholder meget information.

Det forudsættes at den studerende erhverver sig:
"Matlab, Apractical introduction on programming and problem solving".
Stormy Attaway. ISBN 978-0-12-385081-2

Forelæsninger og øvelser
Det forudsættes at den studerende medbringer en laptop med Matlab installeret
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 24
 • Forberedelse
 • 96
 • Forelæsninger
 • 16
 • Teoretiske øvelser
 • 70
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
De 6 af de 7 øvelser til eksamen skal være beståede før man kan aflevere den 7.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Som ordinær. Ikke beståede regneøvelser (nr. 1-6) genafleveres før en nærmere fastsat dato, Efterfølgende udleveres en ny øvelse 7 fra starten af den aktuelle eksamens uge med information om seneste afleverings tidspunkt.
Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelser