NFYA05073U Molekylær statistik (MolStat)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Molecular Statistics (MolStat)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i nanoscience
Kursusindhold

Kurset indeholder en række øvelser, samt den nødvendige teori herfor. Computersimulationsøvelserne bygger videre på den forståelse for statistisk mekanik, som studenterne opnåede i Nanotermodynamik og benytter molekylær-dynamiske simuleringsmetoder, som også præsenteres i kurset. Molekylær dynamiske simuleringer bruges til at løse bevægelses-ligningerne for mange vekselvirkende partikler.

Målbeskrivelser

Viden
basal python syntax og programstruktur, Lennard-Jones potentialer, molekylær dynamik ligninger, periodiske grænsebetingelser, energiminimering, kraftfelter

Færdigheder
Planlægge, implementerer og bruge programpakker
Anvende python til simulering af nanosystemer
Anvende udvalgte matematiske algoritmer, som for eksempel molekylærdynamiske metoder

Kompetencer
Forklare, både mundtligt og skriftligt, de brugte metoder og opnåede resultater

Angives på Absalon

Nanotermodynamik eller lignende
forelæsninger, computerøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 134
 • Forelæsninger
 • 18
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 14 dage
Studerende kan vælge mellem tre forskellige programmeringsprojekter som det har 14 dage til at udføre, samt til at skrive en rapport om projektet. Karakteren er baseret på rapporten.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
en intern bedømmer
Reeksamen
Rapporten skal revideres og genafleveres
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen