NFYA05012U Synoptisk/Mesoskala meteorologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Synoptic/Mesoscale Meteorology

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Kursusindhold

At indføre den studerende i beskrivelsen af de dominerende vejrsystemer på synoptisk og mesoskala, baseret på såvel teori og observationer. At give indsigt i brugen heraf inden for moderne vejrtjenestearbejde.

Kurset beskriver de mest betydningsfulde vejrsystemers dynamik, hovedsageligt baseret på den kvasi-geostrofiske teori. Identificerbare vejrsystemer på forskellige skalaer beskrives og analyseres dynamisk, skalaer fra nogle hundreder af kilometre (mesoskala) til de vandrende høj- og lavtrykssystemer på flere tusinder af kilometre (synoptiske skalaer). Herudover omfatter kurset også teori for organiseret dyb konvektion. I kurset vil der løbende blive anvendt satellitbilleder af typiske vejrudviklinger til illustration af de omhandlede vejrfænomeners strukturer og dynamik.

Målbeskrivelser

Færdigheder
De studerende kan:

 • Give en fysisk fortolkning af de kvasigeostrofiske ligninger, herunder den geopotentielle tendensligning og omega-ligningen.
 • Forklare større tryksystemers bevægelse både ud fra de kvasigeostrofiske ligninger og på grundlag af potentiel vorticity.
 • Beskrive og forklare udviklingen af ekstratropiske cykloner på basis af de kvasigeostrofiske ligninger og på basis af potentiel vorticity.
 • Gøre rede for frontogenese/frontolyse i troposfæren.
 • Forklare dannelse af jetstrømme og jetstreaks i troposfæren og redegøre for deres indflydelse på extratropisk cyklogenese.
 • Identificere og relatere vejrsystemer (herunder fronter og jetstrømme) og deres udviklingsstadie til satellitbilleder af skyer i atmosfæren.

Viden
De studerende har:

 • Generel indsigt i dannelse og opl¿sning af de dominerende vejrsystemer på synoptisk og mesoskala - herunder extra-tropiske cycloner, fronter, jetstrømme og jetstreaks, samt single-celle, multicelle og supercelle konvektive systemer.

De studerende kan:

 • Redegøre for den sekundære cirkulation i det kvasigeostrofiske ligningssystem og konvektion i troposfæren, herunder dannelse af multi- og superceller.

Kompetencer
De studerende kan:

 • sammensætte og relatere de faktisk forekommende vejrsystemer til teoretisk indsigt i atmosfærens lovmæssigheder.
 • gøre rede for de virkelige situationers opførsel som funktion af deres skala.

Bluestein, H.B., 1993: Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes, Vol 2: Observations and Theory of Weather Systems, Oxford University Press, 594 pp. Derudover vil der i begrænset omfang blive suppleret med noter.

2 års fysikstudier, herunder kurserne Klima og MetVejr.
Blandede forelæsninger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 125,5
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Ingen forberedelsestid
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.