LSLS10092U Grønne tage

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Green roofs

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Skov- og landskabsingeniør
Kursusindhold

Med henblik på arbejdet med grønne tage og klimatilpasning omhandler kurset følgende emner:

 • Introduktion, plan og politik
 • Opbygning af grønne tage og designmæssige valg
 • Vækstmedier
 • Planter
 • Dimensionering, kapacitet og fordampning
 • Installation og anlæg
 • Vedligeholdelse og kvalitet
Målbeskrivelser

Målet med kurset er at deltagerne opnår en bred forståelse og indsigt i mulighederne for at anvende, designe og drifte grønne tage bl.a. i forbindelse med klimatilpasning. Efter kursets afslutning vil den studerende:
  

Viden:

 • Have kendskab til de forventede klimaforandringer i Danmark samt nedbørsregistrering, regnscenarier og afløbskoefficienter
 • Kunne skitsere tekniske opbygninger af grønne tage
 • Have kendskab til vækstmedier, plantevalg og biodiversitet
 • Have kendskab til vedligeholdelse af grønne tage
 • Have kendskab til eksisterende grønne tage

Færdigheder:

 • Kunne projektere og designe grønne tage med forskellige benefits
 • Kunne beregne tagets tilbageholdelseskapacitet
 • Kunne dimensionere simple grønne tage
 • Kunne vælge materialer og planter til grønne tage

Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre projekter med simple grønne tage
 • Kunne formidle idé, løsning, drift og pleje på et reflekterende niveau
 • Kunne indgå i faglig dialog med andre fagområder om grønne tage
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, ekskursioner og en afsluttende projektopgave
Den studerende må forvente omkostninger til transport på ekskursionerne hvor der køres i minibusser eller/og private biler
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 30
 • Forberedelse
 • 44
 • Forelæsninger
 • 24
 • Projektarbejde
 • 70
 • Øvelser
 • 36
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamensprojektet præsenteres ved kursusstart, hvorefter den studerende kan arbejde på projektet løbende under kurset og den efterfølgende uge 35. Projektet afleveres ultimo uge 35.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen