LSLS10090U Studietur HOPI

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Study Trip HOPI

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Med henblik på at sætte uddannelsens faglige mål i perspektiv arrangeres der studieture til udlandet. Studieturene gennemføres i tæt samarbejde med de studerende, som både indgår i planlægningen og tilrettelæggelse af turen. Studieturen afrapporteres efterfølgende på et seminar. Indholdet af studieturen kan variere meget afhængig af destinationen.

Målbeskrivelser

Formålet indebærer at den studerende opnår følgende:

Viden
Kendskab til andre landes forvaltning af natur og grønne områder
Kendskab til andre landes arbejdsmetoder og redskaber

Færdighed
Den studerende kan tilrettelægge dele af et fagligt program

Kompetencer
Den studerende kan sætte sin faglighed i perspektiv i forhold til et andet geografisk og administrativt grundlag
Kan indgå i dialog med personer, der har et andet fagligt udgangspunkt end Danmark

Seminarrække tilrettelagt af studerende og undervisere.
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 25
  • Seminar
  • 30
  • I alt
  • 55
Point
2 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
De studerende skal deltage i planlægningen af studieturen, i selve studieturen samt i det efterfølgende opsamlingsseminar.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse