LSLS10087U Planteanvendelse

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Use and maintenance of plants in the urban environment

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Med udgangspunkt i konkrete lokaliteter skal den studerende udarbejde løsningsforslag til typiske beplantningsmæssige problemstillinger. Du vil i løbet af kurset komme til at arbejde med analyser, vurderinger og forslag i forskellige projekterings- og driftsmæssige sammenhænge. De udarbejdede kursusopgaver indgår i bedømmelsesgrundlaget til eksamen.

For at kunne gennemføre de projektopgaver der bliver stillet, vil undervisningen omfatte følgende emner:

 • Sted- og beplantningsanalyser
 • Projektgranskning og – forståelse
 • Plantesamfund og levested som udgangspunkt
 • Planteanvendelse, design og æstetik
 • Planteanvendelse, teknik og vækstvilkår i bymæssig bebyggelse
 • Beplantningsforslag og planteplaner
 • Planteanvendelse i driftsperspektiv

 

Målbeskrivelser

Formålet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for have- og parkområdets planteanvendelsesopgaver, således at den studerende kan diskutere, planlægge, tilrettelægge og kvalitetssikre løsninger på det faglige niveau, som professionen tilsigter.


Formålene indebærer, at den studerende:

Viden:

 • Har et bredt, grundlæggende plantekendskab.
 • Kan beskrive hvilke planter, der er egnet til forskellige bymæssige forhold
 • Kan overskue og forstå faktorer, som vanskeliggør eller begrænser mulighederne for plantevækst i bymæssig sammenhæng.
 • Har indsigt i hvilke beplantningsmæssige faktorer, der medvirker til at skabe attraktive urbane miljøer. 

Færdigheder:

 • Kan udarbejde planteplaner for forskellige typer af problemstillinger i bymæssig sammenhæng
 • Kan anvende relevante normer og standarder til beskrivelse af beplantningsarbejder i både anlægs- og driftssituationer.
 • Kan anvende et grundlæggende og for den givne situation relevant plantesortiment.
 • Kan analysere en given lokalitet og beplantningsmæssig problemstilling med henblik på at finde alternative løsninger. 
 • Kan vurdere sammensatte beplantningers vækstmæssige og æstetiske udviklingspotentiale over tid.
 • Kan indgå i faglige samarbejder om beplantning i anlægs- og driftssammenhænge, der sikrer fagligt velfunderede helhedsløsninger.

Kompetencer:

 • Kan kvalitetssikre beplantningsforslag i forhold til de givne vækstvilkår og forslagets funktion.
 • Kan udarbejde beplantningsforslag og planteplaner.
 • Kan varetage styring af beplantningsprojekter og driftsmæssige renoveringer af beplantninger.
 • Kan reflektere over problemstillinger i relation til beplantninger i byen, med henblik på at finde brugbare og fælles accepterede løsninger.
Bestået fagene IT til projektering, Planter og klima i byen, Design, planter og projektering og Parkdrift eller tilsvarende kurser.
Holdundervisning/​forelæsning, selvstudie, ekskursioner og projektopgaver.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Ekskursioner
 • 40
 • Forberedelse
 • 34
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 80
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Mundtlig eksamen på baggrund af opgaver, udarbejdet i forbindelse med undervisningen.

Både det afleverede materiale og den mundtlige præstation indgår i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig afleveringer af opgaver og deltagelse i obligatorisk opgavekritik.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.