LSLS10086U Klimatilpasning og planlægning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Climate Change Adaption and Planning

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Skov- og Landskabsingeniør
Kursusindhold

I kurset gives en kort introduktion til forskellige planlægningsinstrumenter, herunder kommune- og lokalplaner, klimastrategier mm. samt konsekvenserne af de overordnede klimaforandringer, der skal tages højde for i planlægningen af de enkelte grønne områder og den overordnede ”grønne infrastruktur”.

Planlægningen af den grønne infrastruktur samt håndteringen af klimatilpasningen belyses gennem konkrete eksempler på klimastrategier samt eksempler på grønne arealer, hvis udformning bl.a. har været styret af klimatilpasning.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at den studerende får en forståelse for, hvilke rammer de grønne arealer og rum planlægges indenfor og hvordan klimatilpasningen påvirker de traditionelle måder at planlægge de grønne områder på.

Viden:

-          Kendskab til forskellige planlægningsinstrumenter, herunder kommune- og lokalplaner, klimastrategier mm.

-          Kendskab til de overordnede klimaforandringer, der påvirker planlægningen af de grønne områder

-          Kendskab til forskellige klimastrategier og øvrige resultater af den seneste planlægningsstrategi for kommunerne

-          Kendskab til grønne områder og bydele, hvor klimatilpasning har haft stor betydning på udformningen

-          Forståelse for de mange aktører, der skal inddrages i planlægningen af klimatilpasningen af de grønne områder, herunder en forståelse for de tilhørende politiske processer

Færdigheder:

-          Kunne anvende forskellige planlægningsinstrumenter

-          Kunne sætte sin ”grønne” faglighed i relation til klimatilpasning og planlægning

-          Kunne anvende og understøtte forskellige klimastrategier i sit faglige arbejde

-          Kunne relatere forskellige problemstillinger indenfor klimatilpasning til planlægningen

-          Kunne håndtere de mange fagligheder/ aktører i projektudviklingen

Kompetencer:

-          Kunne deltage i udviklingen af forskellige planlægningsinstrumenter

-          Kunne indgå i faglige teams og formidle faglige budskaber i relation til planlægning og klimatilpasning

-          Kunne deltage i udviklingen af en strategi for en overordnet planlægning af de grønne områder

-          Kunne reflektere over løsningsmodeller for planlægningen af klimatilpasning i de grønne områder

-          Kunne reflektere over forskellige aktører og interessenters syn på klimatilpasning af grønne områder    

Undervisningsformen består af forelæsninger med mindre øvelser samt ekskursioner. Som en del af kurset afholdes en Temadag, som er åben for eksterne aktører fra både det offentlige og private erhverv.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 6
 • Ekskursioner
 • 50
 • Forberedelse
 • 48
 • Forelæsninger
 • 50
 • Øvelser
 • 50
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelen