LSLS10082U GIS (Sommerkursus)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

GIS - (Summer Course)

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Ud fra en praktisk indgangsvinkel arbejdes der med analyse og fremstilling af kort gennem opgaver, der er bundet op til problemstillinger hentet i både den private og offentlige forvaltning.

Et geografisk område kan beskrives på en række forskellige måder, hvorfor det er vigtigt at tænke på afsender og modtager. På kurset arbejdes der med at opnå en viden om sammenhængen mellem arealet, tolkningen af dette og beskrivelser i forskellige kortfremstillinger. For at kunne gøre dette skal man kende til principperne bag GIS (Geografisk informations system).

Arbejdet med GIS foregår med programmet QGIS. Der arbejdes med områdetyperne åbent landskab og park. Der vil der være ture, hvor vi skal se og opleve områder, der senere skal vurderes via luftfoto. Områderne opmåles også med GPS.

Der skal udarbejdes kort ud fra luftfoto, indtastes tilhørende data, foretages forespørgsler i både geografiske og attributdata samt udarbejdes tematiske kort.

Der arbejdes med data hentet fra Geodatastyrelsen via WMS og WFS samt download af andre frie data.
 

 • Funktioner i QGIS
 • GIS-analyser
 • Korttegning og -revision
 • Præsentation af geografiske data: Oversigtskort, publikumskort, tematiske kort
 • Luftfotos og tolkning
 • Teori og opmåling med GPS
Målbeskrivelser

Målet er kurset er at deltagerne efterfølgende kan udarbejde kortmateriale samt bearbejde og analysere tilhørende data.

Videnfeltet
• opnår viden om sammenhængen mellem arealet, dets tolkning og beskrivelse i forskellige kortfremstillinger kende til principperne bag et GIS
• kender til brugen af GIS i den offentlige forvaltning
• kender de almindelige typer af baggrundskort og kortsamlinger
• kender til kortkonstruktion ud fra luftfotos
• kender til brugen af projektioner

Typer af færdigheder
• udvikler færdigheder i at udarbejde kortmateriale til brug for tekniske dispositioner såvel som formidling af sammenhænge og planer i et område
• kan bruge GIS til udarbejdelse af kort i opgaver og projekter
• kan anvende analyseværktøjer på geografiske data
• kan anvende GPS til dataindsamling samt overføre data til GIS

Kompetencer
• opnår en baggrund for at kunne vurdere kvaliteten af forskellige baggrundsdata og kortfremstillinger

Der medbringes egen computer hvor er skal installeres program inden start.
Deltagerforudsætninger
Det forudsættes at deltageren har en grundlæggende forståelse og erfaring i brugen af pc og programmer. I øvrigt skal du opfylde adgangskravene for skov- og landskabsingeniøruddannelsen eller have- og parkingeniøruddannelsen.
Ud fra en praktisk indgangsvinkel arbejdes der med analyse og fremstilling af kort. I løbet af de 3 kursusuger er opgaverne bundet op til problemstillinger hentet i både den private og offentlige forvaltning. Der skal som afslutning på kurset udarbejdes en kursusopgave, der afleveres efter kursets afslutning. Det er muligt at arbejde med eget projekt, forudsat at opgaven er grundigt beskrevet og godkendt inden kursusstart.
Praktiske forhold
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg. Der vil være mulighed for overnatning for egen regning på Skovskolen. Ønskes dette skal det reserveres i forbindelse med kursustilmelding.

Kursussted
Skovskolen, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Kursusleder og kontakt
Lene Fischer, Lektor, lfi@life.ku.dk
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 56
 • Forelæsninger
 • 22
 • Projektarbejde
 • 70
 • Øvelser
 • 56
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse med opsyn.
Portfolio med opsyn.
Portfolioeksamen
Krav til indstilling til eksamen
Der udarbejdes løbende under kurset en portefolie. Portefolien godkende hver uge.
Alle uger skal være afleveret og godkendt for at påbegynde projekt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen