LSLS10075U Klimatilpasning og byens vand

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Climate Change Adaptation and Water Management

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Med udgangspunkt i et konkret område skal den studerende udarbejde et strategisk forslag for regnvandshåndtering i byen med tilhørende redegørelse for vandhåndteringskapacitet og tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger. Det kræver, at den studerende gennem kurset arbejder med følgende emner:

 • Klimaforandringer i Danmark.
 • Udfordringer for klimatilpasning i byen.
 • Synergier i grøn klimatilpasning: Funktionalitet og det grønne designudtryk.
 • Terræn- og vandanalyser i GIS.
 • Byens vandforhold, regnvandsafstrømning og vandkvalitet.
 • Tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger, herunder materialekendskab og plantevalg.
 • Strategisk klimatilpasning.
 • Lovgivning.
Målbeskrivelser

Viden:

 

 

 • Have kendskab til de forventede klimaforandringer i Danmark.
 • Have kendskab til en bys hydrologiske forhold.
 • Kunne skitsere tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger i byen.
 • Have kendskab til beplantningens rolle og effekt i klimatilpasning.
 • Have kendskab til eksisterende klimatilpasning og LAR-løsninger.
 • Have kendskab til relevant lovgivning.

 

 


Færdigheder:

 • Kunne analysere et områdes klimarelevante lokalforhold.
 • Kunne anvende GIS til terræn- og vandanalyser.
 • Kunne beregne vandmængder på oplands-niveau og lokalt-niveau.
 • Kunne dimensionere enkle landskabsbaserede regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kunne vælge materialer og planter til regnvandshåndteringsløsninger.


Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre enkle landskabsbaserede regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kunne kombinere eksisterende og nye grønne klimatilpasningsløsninger.
 • Reflektere over begrænsninger og muligheder i forhold til at opnå synergier i grøn klimatilpasning.
 • Formidle analyse, idé og løsning på et reflekterende niveau.
 • Indgå i faglig dialog med andre fagområder om klimatilpasning.
Undervisningsformen består af forelæsninger, øvelser og workshops, ekskursioner, og hertil obligatoriske opsamlende tests. Kurset afsluttes med en projektopgave.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 58
 • Forberedelse
 • 135
 • Forelæsninger
 • 70
 • Praktiske øvelser
 • 76
 • Projektarbejde
 • 68
 • I alt
 • 408
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Aflevering af skriftlig gruppeopgave samt individuelt mundtlig forsvar og eksamination
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig besvarelse og godkendelse af obligatoriske opsamlende tests.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen