LSLS10073U  Anlægs- og driftsstyring

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Project management for landscape construction and maintenance

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Fra udbud til kontrakt

Du vil i løbet af kurset komme til at arbejde med de redskaber, der benyttes i styring af anlægs- og driftsopgaver.

For at kunne gennemføre de projektopgaver der bliver stillet, vil undervisningen omfatte følgende emner: 

Anlægsstyring

 • Projektgranskning og – forståelse
 • Tekniske tegninger og arbejdsbeskrivelser
 • Udbud, licitation og kontrakt
 • Det digitale byggeri
 • Tids- og arbejdsplanlægning
 • Kvalitetssikring af anlægsarbejder
 • Byggepladsstyring
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Prioritering af investeringer
 • Materialelære

Driftsstyring

 • Projektgranskning og- forståelse
 • Planlægning af udvikling og drift af grønne områder
 • Overordnet arbejdsplanlægning
 • Kvalitetssikring af driftsopgaver
 • Driftsmodeller
 • Udbud, licitation og kontrakt
Målbeskrivelser

Formålet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for have- og parkområdets anlægs- og driftsstyringsopgaver, således at disse kan planlægges, tilrettelægges, ressourcestyres og kvalitetssikres på det faglige og ledelsesmæssige niveau, som professionen tilsigter. Formålene indebærer, at den studerende:

Viden:
• Kan forstå principperne bag de forskellige udbuds-, licitations- og kontraktformer
• Kan forstå grundideen i det digitale byggeri
• Kender til forskellige digitale løsninger for at planlægge og registrere plejen af grønne områder
• Kender til de materialer der bruges i det grønne byggeri
• Kender til sikkerhed og arbejdsmiljøledelse

Færdigheder:
• Kan granske det udleverede projektmateriale med henblik på tilbudsgivning og optimering
• Kan udarbejde tekniske tegninger, der overholder relevante normer
• Kan vælge rentable løsninger og maskiner til løsning af specifik opgave
• Kan anvende relevante normer og standarder til beskrivelse af anlægs- og driftsopgaver.
• Kan udarbejde og styre kvalitetssikringen af anlægs- og driftsopgaver
• Kan udarbejde drifts- og arbejdsplaner Kompetencer:
• Kan varetage arbejdsopgaver i forbindelse med udbud licitation og tilbudsgivning i den grønne sektor.
• Kan varetage styring af anlægsprojekter og større driftsopgaver
• Kan reflektere over problemstillinger, med henblik på at finde brugbare og fælles accepterede løsninger.

Kompetencer:

• Kan varetage arbejdsopgaver i forbindelse med udbud licitation og tilbudsgivning i den grønne sektor.
• Kan varetage styring af anlægsprojekter og større driftsopgaver
• Kan reflektere over problemstillinger, med henblik på at finde brugbare og fælles accepterede løsninger.

Holdundervisning/​forelæsning, øvelser og gruppearbejde, ekskursioner og virksomhedsbesøg, projektopgaver.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 72 timer
Skriftlig aflevering
Individuel skriftlig opgave, 72 timer til udarbejdelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Holdundervisning
 • 35
 • Ekskursioner
 • 35
 • Øvelser
 • 90
 • Forberedelse
 • 141
 • Eksamen
 • 72
 • I alt
 • 408