LSLS10073U Anlægs- og driftsstyring

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Project management for landscape construction and maintenance

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Fra udbud til kontrakt

Du vil i løbet af kurset komme til at arbejde med de redskaber, der benyttes i styring af anlægs- og driftsopgaver.

For at kunne gennemføre de projektopgaver der bliver stillet, vil undervisningen omfatte følgende emner: 

Anlægsstyring

 • Projektgranskning og – forståelse
 • Tekniske tegninger og arbejdsbeskrivelser
 • Udbud, licitation og kontrakt
 • Det digitale byggeri
 • Tids- og arbejdsplanlægning
 • Kvalitetssikring af anlægsarbejder
 • Byggepladsstyring
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Prioritering af investeringer
 • Materialelære

Driftsstyring

 • Projektgranskning og- forståelse
 • Planlægning af udvikling og drift af grønne områder
 • Overordnet arbejdsplanlægning
 • Kvalitetssikring af driftsopgaver
 • Driftsmodeller
 • Udbud, licitation og kontrakt
Målbeskrivelser

Formålet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for have- og parkområdets anlægs- og driftsstyringsopgaver, således at disse kan planlægges, tilrettelægges, ressourcestyres og kvalitetssikres på det faglige og ledelsesmæssige niveau, som professionen tilsigter. Formålene indebærer, at den studerende:

Viden:
• Kan forstå principperne bag de forskellige udbuds-, licitations- og kontraktformer
• Kan forstå grundideen i det digitale byggeri
• Kender til forskellige digitale løsninger for at planlægge og registrere plejen af grønne områder
• Kender til de materialer der bruges i det grønne byggeri
• Kender til sikkerhed og arbejdsmiljøledelse

Færdigheder:
• Kan granske det udleverede projektmateriale med henblik på tilbudsgivning og optimering
• Kan udarbejde tekniske tegninger, der overholder relevante normer
• Kan vælge rentable løsninger og maskiner til løsning af specifik opgave
• Kan anvende relevante normer og standarder til beskrivelse af anlægs- og driftsopgaver.
• Kan udarbejde og styre kvalitetssikringen af anlægs- og driftsopgaver
• Kan udarbejde drifts- og arbejdsplaner Kompetencer:
• Kan varetage arbejdsopgaver i forbindelse med udbud licitation og tilbudsgivning i den grønne sektor.
• Kan varetage styring af anlægsprojekter og større driftsopgaver
• Kan reflektere over problemstillinger, med henblik på at finde brugbare og fælles accepterede løsninger.

Kompetencer:

• Kan varetage arbejdsopgaver i forbindelse med udbud licitation og tilbudsgivning i den grønne sektor.
• Kan varetage styring af anlægsprojekter og større driftsopgaver
• Kan reflektere over problemstillinger, med henblik på at finde brugbare og fælles accepterede løsninger.

Holdundervisning/​forelæsning, øvelser og gruppearbejde, ekskursioner og virksomhedsbesøg, projektopgaver.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 72
 • Ekskursioner
 • 35
 • Forberedelse
 • 141
 • Forelæsninger
 • 35
 • Holdundervisning
 • 35
 • Øvelser
 • 90
 • I alt
 • 408
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 72 timer
Skriftlig aflevering
Individuel skriftlig opgave, 72 timer til udarbejdelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.