LSLS10065U IT til projektering (CAD)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

IT for drafting and design (CAD)

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

IT i byggesektoren
Introduktion til software anvendt af projekterende ingeniører og landskabsarkitekter, digitalt samarbejde i byggesektoren (BIPS) og modelbaseret projektering

Plantegning
AutoCAD, brugergrænsefladen, basale kommandoer til tegningsproduktion, arbejdstegninger (dimensioner, linjetyper og staffage), detalje tegninger, opsætning og plot, arbejdsmetode i byggesektoren (x-ref), udveksling af data (raster og vektor), 3D (konstruktion og skyggeberegning)

Digital præsentation
Fra vektor- til rastergrafik, bearbejdning af planer i Photoshop eller Illustrator, eksport og opsætning i Power point

Målbeskrivelser

 

 

Kurset planlægges i tæt tilknytning til det sideløbende kursus Design, planter og projektering, hvor der sættes særlig fokus på planteanvendelse. I designkurset stilles der opgaver, der kræver at den studerende afleverer en oversigtstegning (situationsplan), arbejdstegninger og digitalt præsentationsmateriale. Det overordnede formål med kurset IT til projektering er at give den studerende forudsætninger for at producere dette materiale, hvilket grundlæggende kræver færdigheder i anvendelse af software men derudover viden om hvordan byggesektoren og kommuner opbygger og udveksler digital information.

Formålene indebærer, at den studerende kan:

Viden:
- forstå byggesektorens fælles standarder inden for udveksling af digital tegningsmateriale
- forstå grundlæggende grafiske principper for præsentation af analogt og digitalt projektmateriale

Færdigheder: 
- importere, vurdere og tilpasse tegningsmateriale fra landmåler, kommune eller anden samarbejdspartner
- gennemføre en digital skitsering
- udvikle plantegninger i et computerfælleskab (for eksempel en tegnestue)
- udarbejde oversigtsplaner og detalje tegninger i CAD til tryk
- viderebearbejde CAD-materiale til digital præsentation
- vurdere hvilket software, der er bedst egnet til at løse en given opgave
- kommunikere med eksterne parter om udveksling af digital information

Kompetencer:
- overføre de opnåede metoder til fortsat indlæring af det i kurset anvendte samt nyt software
- eksperimentere med og udvikle sin egen grafiske stil 

Det forudsættes at den studerende har et mindre kendskab til programmet AutoCAD svarende til det niveau som opnåes på kurset Professionsintroduktion.
Undervisningen bygger på forelæsninger, introduktion til øvelser, vejledning ved øvelser og endeligt gennemførelse af selvstændige projekter, der fremlægges og kommenteres. Håndtering af software betragtes ikke som endemålet men som en forudsætning for at kunne producere og præsentere projektmateriale.

Undervisningens formål er at tilvejebringe tilstrækkelige færdigheder hos den studerende, så hun eller han er i stand til at løse mere komplekse opgaver. Kun i starten bygger øvelserne på serielt forklarede forløb, der fører til et resultat. Herefter må den studerende selv – ud fra introduktionen, hjælpefunktioner og www – forsøge at løse den stillede opgave. Vejledningen skal sikre, at den studerende ikke går i stå, men ikke instruere den studerende i hvilke taster der skal trykkes på. For det mere rutineprægede henvises der til www.lynda.com, der giver videointroduktioner om funktionsområder inden for relevant software.

Projektopgaverne stilles fælles med det sideløbende kursus i Design, planter og projektering og det forudsættes at den studerende følger begge kurser.

Undervisning foregår på den studerendes egen computer.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 34
 • Forelæsninger
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Projektarbejde
 • 94
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Resultatet af kursets øvelser og opgaver afleveres i et portfolio, som bedømmes.
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig aflevering af alle stillede øvelser og opgaver. Nogle opgaver bygger på projekter formuleret i faget Design, planter og projektering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen