LSLS10064U Professionsintroduktion

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to urban landscape engineering

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Kurset er en introduktion til have- og parkingeniøruddannelsen samt have- og parkingeniørens arbejdsområder og faglige kompetencer og identitet.

Den studerende vil få et indledende erhvervskendskab til den grønne sektor, herunder virksomhedstyper og arbejdsopgaver samt blive introduceret til de mest almene begreber og fagspecifikke termer fra landskabsarkitektur, anlægsgartneri og parkforvaltning.

Som en central del af introduktionen indgår et praktisk, håndværksmæssigt forløb, hvor de studerende stifter bekendtskab med anlægsgartnerfaget. Øvelserne kan eksempelvis omfatte emner som bærelag, aftræk, materialer, plantning og maskiner samt arbejdsmiljø og anlægsteori.

Derudover vil der blive sat særlig fokus på tre emner:

 • Planter og plantevækst 
 • AutoCAD  
 • Teknisktegning, layout og illustration

Alle tre emner danner grundlag for den videre undervisning på uddannelsen.

Endvidere vil den studerende blive introduceret til en nogle studietekniske redskaber.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende en indsigt i have- og parkingeniørernes arbejdsfelter, samt et grundlag for at koble professionsområdet med kurserne i det efterfølgende uddannelsesforløb.

Formålene indebærer, at den studerende

Viden:
• forstår professionens placering, opgaver og funktioner i erhvervsmæssig  
  sammenhæng
• kender til jobtyper og jobmarkedet
• kender de mest almindelige maskiner, der anvendes i faget
• kender de mest almindelige materialer, der anvendes i faget
• kender til kravene i forbindelse med rapportskrivning


Færdigheder:
• kan anlægge simple have- og parkelementer
• kan artsbestemme minimum 100 planter, der typisk anvendes i urbane miljøer
• kan anvende AutoCAD til fremstilling af enkle plantegninger
• kan udføre enkle illustrationer, plan- og snittegninger i hånden
• kan anvende fagsprog i forbindelse med opgaver, virksomhedsbesøg og
  anden undervisning
• kan udarbejde rapporter på et opgaveteknisk højt niveau

Kompetencer:
• kan overføre den opnåede viden og metoder til fortsat indlæring i de
  efterfølgende kurser på uddannelsen
• kan reflektere over Have- og Parkingeniørs faglige identitet i den grønne
  sektor
• har en klar oplevelse af at kunne tage ansvar for egen læring på studiet,
  herunder ansvar for et velfungerende gruppearbejde

Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, ekskursioner, studietur, virksomhedsbesøg og selvstudium
Undervisningen foregår i Nødebo og på Roskilde Tekniske Skole, både inde og ude. Den studerende skal selv medbringe sikkerhedssko og arbejdshandsker.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 77
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 77
 • Praktiske øvelser
 • 150
 • I alt
 • 408
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Portfolio
Præsentation af kursets øvelser og opgaver, samt refleksioner over egen læring, afleveres i et portfolio, som bedømmes.
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig aflevering af de stillede øvelser og opgaver, bestået stopprøve i plantekendskab, samt tilstedeværelse i undervisningen jf. lektionsplan.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.