LSLS10037U Kort og GIS

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Maps and GIS

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Kursusindhold

Div. kortværk og korttyper: Raster/Vektorkort: Historiske kort, Nutidige baggrundskort, Top10DK, Matrikelkort, Arealinfo

Projektioner / datums

GIS-analyser: SQL-forespørgsler, tematiske kort

Korttegning og -revision: Skovkort

Præsentation af geografiske data: Oversigtskort, publikumskort, tematiske kort

Teori Luftfotos og tolkning

Teori og opmåling med GPS

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at give den studerende redskaber til kortlæsning, kortlægning, analyse samt præsentation af geografiske data, således at den studerende erhverver sig kundskaber som er essentielle for løsning af opgaver på Sling-studiet og i det fremtidige arbejde.

Formålet indebærer, at den studerende

Viden:

• opnår viden om sammenhængen mellem arealet, dets tolkning og beskrivelse i forskellige kortfremstillinger kende til principperne bag et GIS
• kender til brugen af GIS i den offentlige forvaltning
• kender de almindelige typer af baggrundskort og kortsamlinger
• kender til kortkonstruktion ud fra luftfotos
• kender til brugen af projektioner og datums (koordinatsystemer)
• kender til baggrunden for GPS-systemets virkemåde og fejlkorrektioner

Færdigheder:

• udvikler færdigheder i at udarbejde kortmateriale til brug for tekniske dispositioner såvel som formidling af sammenhænge og planer i et område
• kan bruge GIS til udarbejdelse af kort i opgaver og projekter under uddannelsen
• kan anvende analyseværktøjer på geografiske data
• kan anvende GPS til dataindsamling samt overføre data til GIS

Kompetencer:

• opnår en baggrund for at kunne vurdere kvaliteten af forskellige baggrundsdata og kortfremstillinger

Ugentlig teoretisk forelæsning efterfulgt af øvelser. Teori afprøves i praksis. En grundlæggende arbejdsform er gruppesamarbejde. Opgaver der udleveres har ikke altid kun éen løsning. Gruppen samarbejder om at finde en løsningsmodel, udfører opgaven og finder argumenterer for og imod den valgte arbejdsmetode og løsningsmodel.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 56
 • Forelæsninger
 • 22
 • Projektarbejde
 • 70
 • Øvelser
 • 56
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolio
Portfolioeksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen