JSJK00006U Selskabsformerne (Cand.soc. i jura + Cand.jur.)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Company forms

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Kursusindhold

Faget præsenterer de forskellige selskabsformer og deres karakteristika, og har som mål at give de studerende forudsætninger for at vælge i mellem disse former og forstå de fordele og udfordringer, som er knyttet til de enkelte former. Faget er rettet mod cand.soc. i jura, men er også åbent for øvrige cand.jur. studerende. Faget er beslægtet med Selskabsret - Kapitalselskaber og Selskabsret - Personselskaber, der begge angår 10 ECTS, men har mere fokus på selskabsformerne, deres karakteristiska og de driftsmæssige og kommercielle grunde bag valget i mellem dem. Da der er et betydeligt overlap med disse to fag, kan det ikke tilrådes at kombinere dem.

Målbeskrivelser

- Forklare de grundlæggende karakteristika, hensyn og principper, der præger Selskabsretten

- Redegøre for de selskabsretlige kilder, og være i stand til at afgrænse Selskabsretten i forhold til andre juridiske og samfundsvidenskabelige discipliner

- Redegøre for de forskellige selskabsformer og deres karakteristika

- Forklare bestemmelserne i selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

- Identificere selskabsretlige problemer i konkrete sammenhænge, og fastslå, hvilke regler, som i den givne situation er relevante med forståelse af, hvilke hensyn, reglerne tilsigter at beskytte eller fremme

- Træffe et velbegrundet valg i forhold til konkrete selskabsretlige problemer gennem anvendelsen af de relevante kilder og vælge mellem forskellige selskabsformer og begrunde dette valg med formens karakteristika

- Analysere og forholde sig til, hvorvidt de gældende regler er hensigtsmæssige eller om andre løsningsmodeller vil være at foretrække

- Redegøre for de væsentligste udviklingstendenser og nye initiativer indenfor kapitalselskabsretten, herunder EU-rettens indflydelse, samt redegøre for retsskabelsen inden for EU-ret og national ret

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

JL Hansen, Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten, DJØF 2014. Kap. 2 (80 s.)

JS Christensen, Kapitalselskaber, Karnov 2014 (4. udg.). Kap. 6 – 8 (70 s.) og kap. 12 – 18 (270 s.)

C Fode & N Munck, Valg af selskabsform, Karnov 2012 (3. udg.). Kap. 17 – 21 (340 s.)

I alt ca. 760 sider.

Se målbeskrivelsen for detaljer. Faget udvikler navnlig kompetence til at forstå de forskellige
selskabsformer og deres karakteristika, at arbejde med disse former og vælge dem som løsningsmodeller ved kommercielle valg.
Gennemgang af undervisningsmateriale i henhold til læseplan. Forberedelse i grupper. Inddragelse af cases og gruppepræsentation kombineret med traditionel undervisning.
Faget bør ikke kombineres med Selskabsret - Kapitalselskaber eller Selskabsret - Personselskaber grundet stort overlap.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig med tilsyn, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

8. januar 2016

Reeksamen

22. februar 2016

Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige eksamen udarbejdes på baggrund af målbeskrivelsen og i samarbejde med underviser(-en, - ne), da faget endnu ikke har været afviklet.